khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Ngọc Đoan
Ngày sinh: 1953
Quê quán: Xã Nam Tiến -Nam Trực - Nam Định...
Đơn vị: Chưa rõ
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 6)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(22/04/2010 07:33:08 AM)

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 5)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(19/04/2010 06:45:17 AM)

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 4)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(19/04/2010 06:43:25 AM)

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 3)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(16/04/2010 07:22:35 AM)

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 2)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(13/04/2010 05:34:51 AM)

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 1)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474
(08/04/2010 22:12:43 PM)

Danh sách 19 liệt sĩ trên bia mộ ghi nguyên quán Miền Bắc đang yên nghỉ taị NTLS tỉnh Bến Tre

Thân nhân liệt sĩ căn cứ vào họ tên và ký hiệu đơn vị ghi trên giấy báo tử để liên hệ với chúng tôi.
(15/01/2010 06:01:06 AM)

Danh sách 17 liệt sĩ chưa rõ nguyên quán đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bến Tre

“Hơn 35.000 liệt sĩ của Bến Tre đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, cả tỉnh Bến Tre có 17 NTLS trong đó có 1 NT cấp tỉnh, 7 cấp huyện và có 17.988 liệt sĩ đang yên nghỉ tại 17 NT này”. NTLS tỉnh Bến Tre là NT lớn nhất với 3472 mộ (trong đó có 2439 mộ có đầy đủ thông tin)
(07/01/2010 06:49:29 AM)

Danh sách 56 liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phú đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bến Tre

“Hơn 35.000 liệt sĩ của Bến Tre đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, cả tỉnh Bến Tre có 17 NTLS trong đó có 1 NT cấp tỉnh, 7 cấp huyện và có 17.988 liệt sĩ đang yên nghỉ tại 17 NT này”. NTLS tỉnh Bến Tre là NT lớn nhất với 3472 mộ (trong đó có 2439 mộ có đầy đủ thông tin)
(18/12/2009 22:02:49 PM)

Danh sách 22 liệt sĩ hy sinh trong KCCM đang yên nghỉ tại NTLS Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông tin do anh Nghiêm Văn Quang cung cấp cho Trung tâm, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ: ông Mai Văn Ân, phòng chính sách BCH QS tỉnh Bình định (đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, BĐ): 0984 32 55 18 hoặc anh Quang : 0913203467
(27/4/2009 9:02:48 PM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phú đang yên nghỉ tại các NTLS tỉnh Kon Tum (tiếp theo)

Thông tin do em Hoàng Thị Thanh Thủy (Kon Tum) cung cấp. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - phòng 401, nhà A1, tt Bộ công an -102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
(3/10/2008 6:46:16 AM)

Danh sách 100 liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phú đang yên nghỉ tại các NTLS tỉnh Kon Tum

Thông tin do em Hoàng Thị Thanh Thủy (Kon Tum) cung cấp. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - phòng 401, nhà A1, tt Bộ công an -102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
(30/9/2008 7:36:51 AM)

Ai là thân nhân của 5 liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều phần mộ liệt sỹ chỉ có tên, chưa có quê và đơn vị. Đó là các liệt sỹ:
(19/1/2008 10:57:44 PM)

Danh sách 145 liệt sĩ nguyên quán Hà Tây đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (05)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(4/11/2007 8:12:28 AM)