khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tấn(Bí danh: Tấn)
Ngày sinh: 1941
Quê quán: khánh hà - Thường Tín-Hà Tây Xã Khánh H...
Đơn vị: k16-Công Trường 9
Hy sinh: A Sầu-A lưới,Tà Bạt Thùa Thiên

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 3)

(16/04/2010 07:22:35 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 Bùi Viết Tem 1947   Miện Hồng Gia Lộc Hải Hưng E814 5/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
42 Hoàng Văn Phán 1940   Tân Hội Gò Vấp Gia Định C11,S21 9/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
43 Phạm Văn Ẩm 1945   Thạnh Thới Mỏ Cày Bến Tre A6,E81 9/02/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
44 Trần Trọng Thóm 1943   Trung Ý Nông Cống Thanh Hóa E228 11/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
45 Nguyễn Trung Lâm 1949   Khánh Hưng Yên Khánh Ninh Bình E217 10/02/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
46 Nguyễn Xuân Thành 1948   Tiền Bái Thủy Nguyên  Hải Phòng A2,E814 15/06/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
47 Động Văn Mỡ 1951   Tĩnh Hải Tĩnh Gia Thanh Hóa   26/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
48 Nguyễn Hùng Lũy 1966   Phú Riềng Đồng Phú Sông Bé E698,F5 6/02/1987 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
49 Trần Đức Hạnh 1942   Tân Thạnh Tây Củ Chi Gia Định K73,E81 30/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
50 Lê Văn Thường 1942   An Vịnh Tràng Bảng Tây Ninh E814 15/10/1964 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
51 Lưu Văn Cầu 1949   Thanh tùng Thanh Miện Hải Hưng V235,E70 29/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
52 Trương Văn Đích 1947   Xuân Lãng Lâm Thao Vĩnh Phú E11,E81 8/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
53 Phạm Thành Công 1939   Phú Khánh Nhân Hưng Thái Bình E746 21/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
54 Nguyễn Văn Lạc 1950   Vĩnh Tân Châu Thành Bình Dương C11,E81 20/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
55 Lê Văn Chung 1933   Vinh Quang Thanh Thủy Vĩnh Phú A3,E814 10/08/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
56 Phạm Minh Canh 1948   Sôố 8 Vạn Phúc Kim Mã Hà Nội E70 1/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
57 Vương Chiêu Sinh 1945   Thuận An Ba Vì Hà Đông E2195 22/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
58 Hoàng Khắc Ẩm 1947   Văn Xá Kim Bảng Nam Hà K28,E340 6/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
59 Nguyễn Hùng Tráng 1949     Nguyễn Bỉnh Khiêm Thái Bình C11,E50 20/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
60 Cao Hùng Thời     Tản Hồng  Quốc Oai Hà Tây   14/12/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)