khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Phương Thịnh
Ngày sinh: năm 1950 hoặc 1951
Quê quán: xã Tân Lập Huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh...
Đơn vị: Quân khu 5 hoặc B phó C7.D8 Lữ 52
Hy sinh: Mặt trận phía Nam tại huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: