khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hồ Trọng Chi
Ngày sinh: 1945
Quê quán: xã Mỹ Hội - thị xã Sơn Tây - tỉnh H...
Đơn vị: KB
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: