khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Ngọc Xuân
Ngày sinh: 1948
Quê quán: thôn Tây - Phụng Thượng- Hà Tây ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 7- trung đoàn 31 - lữ đoàn 2 - quân khu 5 - P1
Hy sinh: quế sơn- quảng nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: