khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Văn Hải(trân Hữu Hải)
Ngày sinh: 1/1/1949
Quê quán: vũ thành-bình lục -nam hà vũ thành-bình ...
Đơn vị: đai đội 3-k13
Hy sinh: mat tran phia nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 60 và hết)

(20/09/2010 08:01:20 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

NTLS

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

1181

Ng Công Cẩm

1927

 

An Đức

Ninh Giang

Hải Hưng

E70

26/02/1968

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1182

Nguyễn Ngọc Thanh

1954

 

Chấn Hưng

Tiên Lãng

Hải Phòng

M5,V104

16/01/1970

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1183

Nguyễn Đăng Chiên

1966

 

Phước Vĩnh

Đồng Phú

Sông Bé

E696,F5

29/11/1986

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1184

Tung … Hiên

1947

 

Đông Xuân

Đông Quang

Thái Bình

K11,E814

11/12/1973

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1185

Đồng chí Ước

1942

 

Tiên Yên

Duy Tiên

Nam Hà

K111,M5

27/06/1970

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1186

Đ/c Huế

1949

 

Đông Xuân

Đông Quang

Thái Bình

C9,D140

7/12/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1187

Lê Văn Phượng

1949

 

Liêm Trực

Thanh Niêm

Nam Hà

C10,S7

26/10/1968

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1188

Khuất Văn Guy

1947

 

Chu Phan

Yên Lãng

Vĩnh Phú

E734

30/12/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1189

Tr. V. Phụng

1945

 

Bạch Long

Giao Thủy

Nam Hà

E223

30/08/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1190

Nguyễn V. Tắch

 

 

An Khê

Phụ Dực

Thái Bình

 

07/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1191

Nguyễn Văn Thường

1946

 

Thạnh Lợi

Bến Thủ

Long An

E70

1/04/1970

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1192

Ng. V. Hạnh

1952

 

 

Đồng Lạc

Lâm Đồng

 

 

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1193

Lê Hữu Chinh

1941

 

Như Thụy

Lập Thạch

Vĩnh Phú

E75

12/05/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1194

Nguyễn Văn Vinh

1948

 

Hồng Quang

Thanh Miện

Hải Hưng

V5,E70

21/07/1969

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1195

Ng Thế Hùng

1947

 

Tân Việt

Bình Giang

Hải Hưng

V235,E70

9/11/1968

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1196

Ng V. Nha

1956

 

Sen Chiếu

Phúc Thọ

Hà Tây

D5,E235

30/05/1975

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1197

Võ Văn Bé

1936

 

Tân Hồng

Bình Giang

Hải Hưng

V532,E70

2/05/1968

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1198

Đỗ Xuân Bách

1948

 

Đông Sơn

Thủy Nguyên

Hải Phòng

C3,E814

9/06/1967

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1199

Nguyễn V. Tuyễn

1947

 

Cẩm Ninh

Vĩnh Lộc

Thanh Hóa

A8

18/08/1974

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1200

Ng Trọng Miệu

1930

 

Đồng Lạc

Thạch Thất

Hà Tây

E2266

22/07/1971

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1201

Bà Bối

1947

 

Cao Minh

Kim Anh

Vĩnh Phú

V235,E70

1/02/1969

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1202

Hoàng Ng Lân

1947

 

Mỹ Phước

Bến Cát

Bình Dương

K40,S27

26/02/1968

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)