khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Mai Thanh Liêm
Ngày sinh: 01/01/1939
Quê quán: Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng...
Đơn vị: Đảo Phú Quốc
Hy sinh: Đảo Phú Quốc

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 5)

(19/04/2010 06:45:17 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
81 Đặng Văn Bốn 1939   Nam Ninh Nam Trực Nam Định   13/10/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
82 Lê Văn Dần 1936     Hai Bà Trưng Sài Gòn E70 30/05/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
83 Vũ Bá Dân 1946   Từ Mỹ Tam Nông Vĩnh Phú K111,M5 20/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
84 Hoàng Đình Hoàng 1950   Tân Việt Bình Giang Hải Hưng E814 27/07/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
85 Phạm Văn Hợi 1950   Bắc Hà An Thụy Hải Phòng H3,E814 11/12/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
86 Vũ Văn Mừng 1955       Hà Bắc   26/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
87 Phạm Văn Đạng 1942   Chương Dương Đông Hưng Thái Bình Y12,S20 9/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
88 Bùi Văn Đạt 1949   Nghĩa Trụ Văn Giang Hải Hưng C32 27/03/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
89 Nguyễn Văn Định 1946   Thái Thuận Thái Ninh Thái Bình D49,M9 8/06/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
90 Phạm Đình Nhưỡng     An Linh Đồng Phú Sông Bé     NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
91 Vũ Văn Phương 1939   Hà Tiên Yên Phong Hà Bắc X9,E70 17/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
92 Đỗ Khắc Só 1940   Bảo Sơn Lục Nam Nam Hà C11,E84 5/10/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
93 Bùi Văn Tấn 1945   Liên Nghĩa Vân Giang Hải Hưng K30,E70 11/08/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
94 Phạm Thanh Tác 1947   Nghĩa Phương Kiến Thụy Hải Phòng D9,E220 3/04/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
95 Đào Bá Ngọc 1946   Tân Hưng Ninh Giang Hải Hưng C24,D4 30/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
96 Nguyễn Đức Kiểng 1946   Bạch Đằng Tiên Lãng  Hải Phòng K11,E81 13/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
97 Hà Trường Thụy     Toàn Kiến Kim Động Hưng Yên   7/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
98 Phạm Thanh Tùng     Mỹ Đồng Thủy Nguyên Hải Phòng E84 14/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
99 Phạm Kim Vân 1945   Yên Phú Yên Mỹ Hải Hưng E734 23/09/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
100 Cao Văn Vời     Đồng Xoài Đồng Phú Sông Bé   1/08/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)