khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Văn Loan
Ngày sinh: 01/12/1942
Quê quán: thôn Tiểu Quan - xã Phùng Hưng - huyện Ch...
Đơn vị: Sư đoàn 312
Hy sinh: Cánh đồng Chum Quảng - Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 19 liệt sĩ trên bia mộ ghi nguyên quán Miền Bắc đang yên nghỉ taị NTLS tỉnh Bến Tre

(15/01/2010 06:01:06 AM) Thân nhân liệt sĩ căn cứ vào họ tên và ký hiệu đơn vị ghi trên giấy báo tử để liên hệ với chúng tôi.

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lê Ca         Miền Bắc     NTLS Bến Tre
2 Nguyễn Văn Chính         Miền Bắc     NTLS Bến Tre
3 Thanh         Miền Bắc C3,D7   NTLS Bến Tre
4 Phạm Văn Dũng         Miền Bắc   1/16/1971 NTLS Bến Tre
5 Nguyễn Văn Hùng         Miền Bắc   1971 NTLS Bến Tre
6 Quách Văn Quạch         Miền Bắc   1973 NTLS Bến Tre
7 Huấn         Miền Bắc     NTLS Bến Tre
8 Huỳnh Văn Thiển 1952       Miền Bắc Thiếu úy Biệt ĐSG 1971 NTLS Bến Tre
9 Nguyễn Văn Ma 1946       Miền Bắc Trung úy Biệt ĐSG   NTLS Bến Tre
10 Nguyễn Văn Ngọc         Miền Bắc   1971 NTLS Bến Tre
11 Huỳnh Văn Thuẫn         Miền Bắc   6/10/1965 NTLS Bến Tre
12 Ngô Ngọc Tứ         Miền Bắc C10D6 4/2/1985 NTLS Bến Tre
13 Nguyễn Văn Thành         Miền Bắc H1 6/14/1985 NTLS Bến Tre
14 Lê Văn Thắng         Miền Bắc B2 10/1/1984 NTLS Bến Tre
15 Trung (Món)         Miền Bắc Y4 1949 NTLS Bến Tre
16 Lương         Miền Bắc Đại úy   NTLS Bến Tre
17 Lễ         Miền Bắc Trung úy Pháo   NTLS Bến Tre
18 Mùa 1943       Miền Bắc D phó hậu Cần K8   NTLS Bến Tre
19 Nguyễn Văn Xuân         Miền Bắc E chiến thắng   NTLS Bến Tre

Trung tam MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)