khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trung Tâm
Ngày sinh:
Quê quán: Thôn Vàng Ngọc Xã Trường Yên Huyện Gia...
Đơn vị: D4O9QK5H
Hy sinh: Núi Quế- Huyện Quế Sơn -Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 17 liệt sĩ chưa rõ nguyên quán đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bến Tre

(07/01/2010 06:49:29 AM) “Hơn 35.000 liệt sĩ của Bến Tre đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, cả tỉnh Bến Tre có 17 NTLS trong đó có 1 NT cấp tỉnh, 7 cấp huyện và có 17.988 liệt sĩ đang yên nghỉ tại 17 NT này”. NTLS tỉnh Bến Tre là NT lớn nhất với 3472 mộ (trong đó có 2439 mộ có đầy đủ thông tin)

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lê Thông 1948     Hiếu thành Vũng Liên TV   10/21/1974 NTLS Bến Tre
2 Hoàng Minh Lực               NTLS Bến Tre
3 Bùi Văn Quyết               NTLS Bến Tre
4 Trịnh Đức Quang               NTLS Bến Tre
5 Hàn Ngọc Quân               NTLS Bến Tre
6 Trần Thái Hòa               NTLS Bến Tre
7 Nguyễn Quang Điền               NTLS Bến Tre
8 Vũ Đình Vinh               NTLS Bến Tre
9 Dương Văn Chính               NTLS Bến Tre
10 Vũ Văn Thời               NTLS Bến Tre
11 Lê Văn Quyển               NTLS Bến Tre
12 Nguyễn Đình Quang               NTLS Bến Tre
13 Lê Hữu Ngọc           C2D2F320 4/10/1979 NTLS Bến Tre
14 Trần Trung bô           C1D7E64 3/13/1979 NTLS Bến Tre
15 Phùng Văn Hiệp               NTLS Bến Tre
16 Lê Xuân Vị           E64   NTLS Bến Tre
17 Lê Hồng Thanh 1939   Nghĩa Hòa Thọ Lĩnh   H2 1971 NTLS Bến Tre

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)