khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trắc
Ngày sinh: 10/12/1933
Quê quán: xã Tiên Cảnh - huyện Tiên Phước - tỉn...
Đơn vị: tiểu đoàn 34 sư đoàn 338
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 6)

(22/04/2010 07:33:08 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101 Đặng Văn Cường 1949   Ninh Giang Gia Khánh Ninh Bình E277 28/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
102 Bùi Đình Du 1950   Đại Từ Phú Lương     1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
103 Đào Công Thuyên 1953     Phố Tuệ Hà Nội M3,V102 23/09/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
104 Nguyễn Văn Dần 1946   Hồ Tùng Mậu Ân Thi Hải Hưng YV20,E70 26/03/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
105 Đào Đức Vinh     An Ninh Phụ Dực Thái Bình   07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
106 Lê Hồng Minh 1949   Vĩnh Hồng Bình Giang Hải Hưng V5,E70 11/09/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
107 Nguyễn Văn Nghi 1946   Hoàng Việt Tráng Đinh  Lạng Sơn K27,E157 23/03/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
108 Mai Văn Điền 1952   Đức Thanh Đức Thọ Hà Tĩnh C6,D44 14/10/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
109 Nguyễn Văn Bình 1938   Xuân Kiên Xuân Thìn Nam Định   10/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
110 Phạm Văn Cận 1930   Vũ Thắng Vũ Tiên Thái Bình E748 12/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
111 Đỗ Văn Doanh 1948   Ninh Thành Gia Khánh Ninh Bình E217 13/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
112 Nguyễn Xuân Hồng 1938   Bình Hưng Hòa Bình Tân Gia Định K1,E814 21/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
113 Trần Ngọc Linh 1948   Bình Minh Bình Giang Hải Hưng V532,D70 11/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
114 Nguyễn Văn Hải 1935   Nhị Bình Hóc Môn Gia Định C62,E81 25/05/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
115 Nguyễn Đức Nô 1937   Chu Minh Quốc Oai Hà Tây D274,M9 15/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
116 Nguyễn Duy Hậu 1948   Đông Hợp Đông Quan Thái Bình D11,S21 12/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
117 Nguyễn Hồng Linh 1945   Tân Quang Đồng Hỷ Bắc Thái k11,e814 10/04/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
118 Đoàn Văn Duy 1964   Phú Riềng Đồng Phú Sông Bé E698,F5 10/12/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
119 Nguyễn Văn Khư     Nghĩa Đạo Thuận Thành Hà Bắc E81 10/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
120 Nguyễn Duy Công 1948   Đông Động Đông Hưng Thái Bình Y3 7/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)