khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Văn Phương
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Thôn Mãn Xoan - xã Ngũ Lão - huyện Ứng H...
Đơn vị: Đại đội 11 tiểu đoàn 6 - KB
Hy sinh: Tại mặt trận phía Na

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 1)

(08/04/2010 22:12:43 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Trịnh Phúc Tiến     Hoàng Hoa Tam Dương Vĩnh Phú   5/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
2 Trần Văn Tường     Sóc Bùi  Làng Lôi     31/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
3 Nguyễn Văn Gia 1946   Nghi Thường Nghi Lộc Nghệ An C3,D45 15/04/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
4 Phạm Văn Đẹp 1950   Cam Han Duy Tiên Nam Hà   10/09/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
5 Nguyễn Văn Xưa     Kiến Điền Bến Cát Bình Dương C300,V50 1/02/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
6 Nguyễn Văn Thành 1937   Ngân Trùng Ngân Sơn Bắc Thái K13,E814 6/12/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
7 Nguyễn Văn Đón 1949   Nhân Long Lý Nhân Nam Hà D3,E814 22/08/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
8 Lê Phán 1948   Phong Châu Đông Hưng Thái Bình Y12,S20 9/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
9 Vương Văn Quyền 1948   Thái Sơn Đô Lương Nghệ An A8,E210 6/10/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
10 Phạm Ngọc Hoa 1950   Hải Phúc Hải Hậu Nam Hà F5 21/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
11 Trương Minh Được 1948   Lê Minh Kim Môn Hải Hưng E81 4/12/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
12 Nguyễn Văn Cường 1947   Quảng Lạc Nho Quan  Ninh Bình A7,E814 18/06/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
13 Nguyễn Văn Thuận 1951   Quyết Tiến Phù Cừ Hải Hưng E2206 17/04/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
14 Hồ Sỹ Sáu     Tân Lợi Đồng Phú Sông Bé E96,F309 12/06/1985 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
15 Nguyễn Thị Vân 1940   Quyết Tiến Gia Lâm  Hà Nội C2,E81 14/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
16 Bùi Văn Nhánh 1942   An Bình Thủ Đức Gia Định C66,E81 8/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
17 Bùi Văn Bụi 1946   Tư Thành Quảng Tín Quảng Ngãi V8,E81 4/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
18 Nguyễn Văn Châu 1944   Tân Sơn Nhất Bình Tân Gia Định C11,E81 13/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
19 Võ Thị Hạnh 1916   Vĩnh Tân Tân Uyên Sông Bé   17/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
20 Võ Bá Truyện 1945   Vĩnh Lợi Bình Tân Gia Định C4,Ô2 10/07/1965 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)