khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Đám(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Thôn Ngọc Hòa - Xã Vĩnh Hòa - Ninh Giang -...
Đơn vị: Tiểu đoàn đặc công 406 - KN
Hy sinh: Ấp Chu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 4)

(19/04/2010 06:43:25 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
61 Nguyễn Ngọc Có 1944   Số 17 Bế Văn Đang Hà Đông E250 3/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
62 Tô Văn Lê 1946   Quang Vinh Ân Thi Hải Hưng C5,E810 2/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
63 Trần Văn Va 1945           3/04/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
64 Nguyễn Huy Hoàng 1952   Cảnh Dương Quảng Trạch Quảng Bình E2291 17/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
65 Tống Văn Đồng 1945   Xuân Thọ Xuân Trường Nam Hà C2,D44 23/06/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
66 Nông Văn Khoa 1949   Xuân Tiến Đông Quang Thái Bình BT17,E84 9/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
67 Phạm Văn Nam 1938   Đông Hưng Đông Hưng Thái Bình V62,S26 15/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
68 Nguyễn Văn Bảy 1960   Tân Hòa Đồng Phú Sông Bé E96,F309 11/11/1985 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
69 Đoàn Thanh Bình 1950   Số 35 Minh Khai Ninh Giang Hải Hưng E2294 22/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
70 Nguyễn Văn Huy 1951   Tân Khánh Vụ Bản Nam Hà E729 25/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
71 Nguyễn Văn Khái 1933   Mai Đình Hiệp Hòa Hà Bắc E74 11/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
72 Lê Văn Sách 1947   Mỹ Thạnh Đông Châu Thành Long An C53,E81 4/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
73 Trịnh Bá Thành 1936   Phong Mỹ Cao Lãnh Sa Đéc K74,E81 10/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
74 Phạm Văn Tuân 1940   Hưng Đạo Tứ Kỳ  Hải Hưng V235,E70 12/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
75 Ngâm Xuân Kích 1958     An Xuân Thừa Thiên huyện Đồng Phú 18/01/1977 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
76 Lê Đình Điệp 1950   Hòa Lợi Châu Thành Bình Dương A12,E814 12/11/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
77 Trần Xuân Vạn 1935   Nguyễn Huệ Khoái Châu Hải Hưng B13,E814 19/02/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
78 Lê Trọng Hiếu 1956     An Xuân Thừa Thiên D3,E88,F302 6/08/1978 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
79 Phạm Văn Đệ 1950   Đông An Sơn Động Hà Bắc B12,E81 15/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
80 Bùi Văn Toán 1950   Nghĩa Phúc Tứ Kỳ Hải Hưng H3,E210 15/09/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)