khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quốc Hòa
Ngày sinh: 1944
Quê quán: xã Nghi diên, huyên nghi lộc, tỉnh nghệ ...
Đơn vị: C4 D50 E44 sư đoàn 1
Hy sinh: Phum Sa-đốc, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 2)

(13/04/2010 05:34:51 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 Võ Bá Thuộc 1939   Đông Mỹ Đông Quang Thái Bình E215 15/09/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
22 Vũ Quí Minh 1940   Tân Dân Yên Lãng Hải Phòng E814,K18 8/09/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
23 Bùi Văn Thương 1943   Trung Lập Củ Chi Gia Định Đội 19,E81 13/01/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
24 Nguyễn Thị Biền 1942   Bình Hòa Bắc Đức Hòa Long An D9,E81 19/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
25 Hồ Thị Dung 1951   Cấn Hữu Quốc Oai Hà Tây E2195 21/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
26 Cao Văn Kích 1953   Gia Phú Gia Viễn Ninh Bình E205 5/03/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
27 Hà Văn Lệch 1937   Gia Sơn Gia Viễn Ninh Bình C26,E370 20/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
28 Phạm Thị Soài 1940   Bồng Khê Con Cuông Nghệ An D49,M9 16/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
29 Hà Ngọc Vân 1940   Ngô Hưng Tân Lạc Hòa Bình K13,M5 15/06/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
30 Nguyễn Đình Gióng 1948   Yên Đồng Ý Yên Nam Hà 224 11/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
31 Nguyễn Đức Hương 1931   Vĩnh Tân Tân Uyên Sông Bé   5/02/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
32 Nguyễn Văn Nhân 1930   Đài Phước Càng Long Trà Vinh E70 19/04/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
33 Lê Mạnh Tâm 1944   Tân An Châu Thành Bình Dương C300,E814 5/05/1965 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
34 Trịnh Văn Tựa 1945   Hòa Khánh Đức Hòa Long An H8,E70 2/07/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
35 Lê Văn Ty 1947   Đông Hoàng Đông Quang Thái Bình D49,E19 3/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
36 Lê Hữu Xuân 1946   Quỳnh Lưu Quỳnh Côi Thái Bình H89,E70 20/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
37 Trịnh Quang Lâm 1950   Hiệp Thành Châu Thành Long An V2,E814 8/10/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
38 Lê Thanh Lựu 1929   Long Niệm Sơn Tịnh Quảng Ngãi X20 6/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
39 Phạm Văn Quang 1942   An Tịnh Tràng Bảng Tây Ninh Cánh 4, E220 16/04/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
40 Nguyễn Lương Yến 1951   Đông Động Đông Hưng Thái Bình B11,E814 28/10/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)