khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Cơ
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Sơn Bình Đồ...
Đơn vị: DMT
Hy sinh: Mặt Trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 22 liệt sĩ hy sinh trong KCCM đang yên nghỉ tại NTLS Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(27/4/2009 9:02:48 PM) Thông tin do anh Nghiêm Văn Quang cung cấp cho Trung tâm, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ: ông Mai Văn Ân, phòng chính sách BCH QS tỉnh Bình định (đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, BĐ): 0984 32 55 18 hoặc anh Quang : 0913203467

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Dương Bá Thớ     Mê Linh Đông Hưng Thái Bình   10/9/1975 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
2 Nguyễn Văn Châu             5/24/1905 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
3 Trần Văn Thắng     An Ninh Tiền Hải Thái Bình   Tháng 05/1972 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
4 Lương Xuân Kim           dvị: 598 Tháng 09/1972 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
5 Phạm Thái Hạc     Đông Lâm Tiền Hải Thái Bình   = Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
6 Hà Đức Lực         Hà Nam Ninh   11/2/1973 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
7 Trương Văn Vang       Đông Sơn Thanh Hoá   1/3/1972 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
8 Vũ Ngọc Khánh     An Ninh Tiền Hải Thái Bình dvị: 598 9/12/1972 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
9 Chưa biết tên           F3 5/23/1905 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
10 Đỗ Văn Cảnh       Tuy Phước Bình Định   5/22/1905 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
11 Trần Thái An           đại đội phó, chính trị viên 5/26/1905 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
12 Đinh Thái           Phòng chính trị tỉnh 10/20/1960 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
13 Phạm cho               Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
14 Nguyễn Ba               Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
15 Trần  Văn Hợi     Tĩnh Gia Hải Thanh Thanh Hóa   12/27/1972 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
16 Đồng chí Đằng               Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
17 Nguyễn Đình Phúc       Đông Hà Quảng Trị   2/9/1981 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
18 Vũ Hữu Học       Gia Lâm Hà Nội C6 D5 E38 F2 7/23/1980 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
19 Lê Học Năm     Bài Thượng Chương Mỹ Hà Tây Hạ sỹ, E766 4/21/1969 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
20 Vũ An Quang       Kiến Xương  Thái Bình chính trị viên phó 5/28/1905 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
21 Lê Văn Tiến       Đức Phổ Quảng Ngãi tham mưu trưởng, tiểu đoàn trưởng đặc công Đ10 10/27/1967 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định
22 Nguyễn Hùng Tân (bí danh Sắc)       Hoà Vang Quảng Nam trưởng ban tuyên huấn Bình Định 11/24/1966 Nghĩa trang liệt sỹ   Quy Nhơn Bình Định

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)