khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Hùng Thanh
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Cẩm Bình - Cẩm Thủy Thanh Hoá ...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tổ chức tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thân nhân liệt sĩ tại huyện Việt Yên, Bắc Giang

(08/12/2014 07:37:59 AM) Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác ngày 15/10/2014 giữa Cục Người có công (Bộ Lao động TB&XH) và công văn số 1907 ngày 25/11/2014 của Cục Người có công về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý và tư vấn cho thân nhân liệt sĩ trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Trung tâm MARIN sẽ tổ chức tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thân nhân liệt sĩ hiện đang sinh sống tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mục đích: Cung cấp kiến thức pháp lý, phương pháp khoa học cho thân nhân liệt sĩ tại Bắc Giang ( huyện Việt Yên) để họ nắm được phương pháp tìm liệt sĩ, thông tin liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ theo phương pháp thực chứng dựa trên những căn cứ khoa học, phù hợp với đạo lý Đền ơn đáp nghĩa của Đảng và nhà nước.

Mục tiêu:

-        Cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất có liên quan đến chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ theo phương pháp thực chứng tới thân nhân liệt sĩ và các cán bộ chính sách, tư pháp tại địa phương.

-        Phổ biến phương pháp tìm liệt sĩ, thông tin liệt sĩ dựa trên các căn cứ khoa học như Giấy báo tử, Trích lục quân nhân, Ký hiệu phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, Giải mã hòm thư đơn vị…

-        Nâng cao kỹ năng tìm kiếm liệt sĩ và thông tin liệt sĩ tới các thân nhân liệt sĩ.

Theo dự kiến buổi tư vấn sẽ được tổ chức vào ngày 14/12/2014.

Địa điểm: UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thời gian: 8h11h30 ngày 14.12.2014.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)