khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Chí
Ngày sinh: 1951
Quê quán: Lập Thạch Vĩnh Phú Thon Bắc Sơn Bắc B...
Đơn vị: c21 d2 e2 f9
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 12 liệt sĩ đã được MARIN hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung thông tin

(15/12/2015 16:36:30 PM) Dự án trợ giúp pháp lý cho thân nhân liệt sĩ trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng là dự án đã được MARIN triển khai từ năm 2013, tính đến ngày 15.12.2015, Trung tâm đã hoàn thiện 58 hồ sơ. Dưới đây là danh sách 12 liệt sĩ đã hoàn thiện trong năm 2015

Stt

Họ tên liệt sĩ

                       Nguyên quán

 

 

NTLS

Căn cứ điều chỉnh

 

 

Huyện

Tỉnh

 

 

47

Đặng Thị Sinh

Vũ Nghĩa

Vũ Thư

Thái Bình

NTLS xã Quảng Thanh, Quảng Trạch,
Quảng Bình

CV số 1238 ngày 15/10/2015

48

Nguyễn Xuân Dương

Trung An

Vũ Thư

Thái Bình

NTLS xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
 Quảng Ngãi

CV số 2182 ngày 19/10/2015

49

Đào Trọng Vấn

Hiệp Hòa

Vũ Thư

Thái Bình

NTLS xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
 Quảng Ngãi

CV số 2182 ngày 19/10/2015

50

Hoàng Văn Bá

Đông Huy

Đông Hưng

Thái Bình

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 489 ngày 13/11/2015

51

Trần Văn Nãi

An Lão

Bình Lục

Hà Nam

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

52

Nguyễn Trọng Quế

Quảng Vọng

Quảng Xương

Thanh Hóa

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

53

Nguyễn Trung An

NT Sông Cầu

Đồng Hỷ

Bắc Thái

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

54

Vũ Xuân Khương

Xuân Vinh

Xuân Thủy

Nam Định

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

55

Sằm Văn Hạnh

Nhân Lý

Chiêm Hóa

Tuyên Quang

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

56

Trần Bá Tu

Đồn Xá

Bình Lục

Nam Hà

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

57

Đặng Văn Vẽ

Độc Lập

Đại Từ

Thái Nguyên

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

58

Nguyễn Hữu Đình

Bắc Sơn

Sầm Sơn

Thanh Hóa

NTLS huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

CV số 488 ngày 13/11/2015

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)