khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Văn Hòa
Ngày sinh: 1954
Quê quán: Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình Châu H...
Đơn vị: Đường bộ d44 (Tỉnh đội Hà Tĩnh)
Hy sinh: Mặt trận phía Tây

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tuần này 03 liệt sĩ đã điều chỉnh xong thông tin

(25/05/2014 14:37:10 PM) Ngày 15/05/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 05/LĐ-TBXH và công văn số 06/LĐ-TBXH của Phòng Lao động TBXH huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chấp nhận điều chỉnh thông tin trên bia mộ cho 02 liệt sĩ:

Ngày 15/05/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 05/LĐ-TBXH và công văn số 06/LĐ-TBXH của Phòng Lao động TBXH huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chấp nhận điều chỉnh thông tin trên bia mộ cho 02 liệt sĩ:

1.      Liệt sĩ Nguyễn Quang Đổng

Sinh năm 1950;                 Nhập ngũ: 05/1968;         Hy sinh: 18/06/1970

Nguyên quán: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình

Tại ngôi mộ số  C11, mộ 11CP tại NTLS huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

2.      Liệt sĩ Lê Kim Nghị

Sinh năm: 1952;                Nhập ngũ: 04/1970;         Hy sinh: 29/02/1974

Nguyên quán: Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Tại ngôi mộ số B3, Mộ 13CP tại NTLS huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Ngày 23/05/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 195/LĐ-TBXH của Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ cho liệt sĩ Hoàng Đình Vọng, nguyên quán Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)