khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Kim Khôi
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Thôn Vĩnh - Xã Hạ Giáp - Huyện Phù Ninh ...
Đơn vị: Đại đội 4 - Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 2 - Sư đoàn 324
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Liệt sĩ 28 đã được điều chỉnh, bổ sung thông tin trên bia mộ

(01/07/2014 15:21:55 PM) Ngày 01/07/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 951/SLĐTBXH –NCC của Sở Lao động TB&Xh tỉnh Quảng Trị ký ngày 20/06/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin liệt sĩ tại NTLS đường 9. Như vậy là đã có 21 liệt sĩ trong tổng số 23 liệt sĩ đã hoàn tất hồ sơ điều chỉnh, bổ sung theo đề nghị của Trung tâm. Thông tin chi tiết về 09 liệt sĩ như sau:

STT

Họ tên liệt sĩ

Nguyên quán

1

Trần Tám Bình

Gia Thủy, Gia Viễn, Ninh Bình

2

Phạm Công Ca

Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

3

Nguyễn Văn Châu

Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

4

Nguyễn Huy Lân

Thuận Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

5

Hồ Minh Hưng

Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

6

Nguyễn Minh Dành

Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

7

Nguyễn Văn Định

Hương Phúc, Hương Khê, Hà Tĩnh

8

Văn Đình Nhạ

Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

9

Nguyễn Tiến Thì

Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)