khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Quốc Vũ(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Thị xã Phú thọ Tỉnh Phú Thọ/ Lập Th...
Đơn vị: D 301 KT Hòm thơ: 44724 BV Cậu Tám
Hy sinh: Đắc Lắc

Tìm kiếm

Đăng nhập

Liệt sĩ thứ 3 trong dự án Khớp nối thông tin trên bia mộ liệt sĩ đã hoàn tất hồ sơ

(11/05/2014 09:05:13 AM) Ngày 11/05/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 457/SLĐTBXH-CSNCC ký ngày 08/05/2014 của Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình phúc đáp công văn số 144/CV-MARIN ngày 20/04/2014 về việc điều chỉnh thông tin liệt sĩ Tạ Quang Lợi trên bia mộ tại ngôi mộ số 67, hàng 7, lô số 3 tại NTLS Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Như vậy là sau hơn 2 tháng thì thông tin về liệt sĩ Tạ Quang Lợi, nguyên quán Vũ Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình đã được điều chỉnh bổ sung.

Thông tin ban đầu trên bia mộ:

Liệt sĩ: Tạ Quang Lợi

Nguyên quán: Vũ Thư, Thái Bình

Ngày hy sinh: 17/02/1971

Thông tin được điều chỉnh như sau:

Liệt sĩ: Tạ Quang Lợi

Nguyên quán: Vũ Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình

Đơn vị: C11, D7, E 284

Hy sinh: 17/02/1971

Phần mộ hiện đang yên nghỉ tại ngô mộ số 67, hàng số 7, lô số 3, nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)