khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Em(Bí danh: Hoàng Giang)
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Mỹ Thạnh -Bắc Đức Huệ- Long An ...
Đơn vị: Tiểu Đòan 1(2) tỉnh Long An
Hy sinh: Xã Hòa Khánh Đức Hòa Long An

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 46 liệt sĩ MARIN đã điều chỉnh, bổ sung thông tin bia mộ tại các NTLS trên cả nước

(29/06/2015 06:39:28 AM) Từ tháng 8 năm 2013, Trung tâm MARIN đã tiến hành thí điểm thực hiện dự án Trợ giúp pháp lý cho 500 thân nhân liệt sĩ để nhận lại chính xác phần mộ của liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Sau dự án thí điểm thành công với cụm 23 phần mộ có họ tên không nguyên quán tại NTLS đường 9, tỉnh Quảng Trị, ngày 22/07/2014 Trung tâm MARIN đã họ báo công bố dự án trên.

Từ đó đến nay, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng do vướng mắc về thủ tục hành chính nên con số 500 liệt sĩ được trả lại chính xác họ tên nguyên quán còn rất ít ỏi.

Ngày 24/10/2014, Trung tâm MARIN đã có ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác với Cục Người có công Bộ Lao động TB&XH trong việc xác định danh tính Hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Trung tâm sẽ liên tục cập nhật danh sách các liệt sĩ đã được điều chỉnh và danh sách đang điều chỉnh

Stt

 

Họ tên liệt sĩ

 

                Nguyên quán

 

 

NTLS

 

Căn cứ điều chỉnh

 

Huyện

Tỉnh

1

Nguyễn Văn Mơ

Hồng Hà

Hưng Nhân

Thái Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 612 ngày 31/12/2013

2

Phạm Văn Từ

Khánh Cường

Yên Khánh

Ninh Bình

xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước,
Quảng Nam

CV số 1404 ngày 24/10/2013

3

Tạ Quang Lợi

Vũ Nghĩa

Vũ Thư

Thái Bình

Đồng Lê, Tuyên Hóa,
Quảng Bình

CV số 457 ngày 08/05/2014

4

Nguyễn Quang Đổng

Vũ Vân

Vũ Thư

Thái Bình

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 06 ngày 15/05/2014

5

Lê Kim Nghi

Thiệu Lý

Thiệu Hóa

Thanh Hóa

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 05 ngày 15/05/2014

6

Hoàng Văn Vọng

Xuân Thu

Đa Phúc

Vĩnh Phú

xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

CV số 195 ngày 23/05/2014

7

Lê Danh Nghị

Thọ Dân

Triệu Sơn

Thanh Hóa

huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

CV số 573 ngày 05/06/2014

8

Đinh Minh Đoán

Thanh Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

9

Ngô Xuân Quế

Đồng Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

10

Hoàng Thanh Đính

Kim Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

11

Đinh Xuân Hội

Thanh Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

12

Bùi Công Quyền

Nhân Quyền

Bình Giang

Hải Dương

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 934 ngày 17/06/2014

13

Lê Văn Sửu

Văn Xá

Kim Bảng

Hà Nam

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

14

Đoàn Đình Đức

Quảng Định

Quảng Xương

Thanh Hóa

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

15

Lê Đôn Quý

Thiệu Hưng

Thiệu Hóa

Thanh Hóa

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 881 ngày 06/06/2014

16

Hoàng Văn Hiến

Hưng Đông

Hưng Nguyên

Nghệ An

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 881 ngày 06/06/2014

17

Nguyễn Văn Chì

Vinh Mỹ

Phú Lộc

Huế

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 934 ngày 17/06/2014

18

Trần Quốc Sử

Tân Tiến

Hưng Hà

Thái Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

19

Văn Đình Nhạ

Sơn Châu

Hương Sơn

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

20

Phạm Công Ca

Thượng Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

21

Nguyễn Minh Dành

Bình Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

22

Nguyễn Văn Châu

Bình Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

23

Bùi Khắc Khởi

 

 

Thanh Hóa

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 898 ngày 10/06/2014

24

Nguyễn Văn Định

Hưng Phúc

Hương Khê

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

25

Nguyễn Tiến Thì

Kỳ Tiến

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

26

Trần Tám Bình

Gia Thủy

Gia Viễn

Ninh Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

27

Nguyễn Huy Lân

Thuận Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

28

Hồ Minh Hưng

Kỳ Hưng

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 951 ngày 20/06/2014

29

Đỗ Thanh Phán

Thanh Bình

Nông Cống

Thanh Hóa

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 17 ngày 15/07/2014

30

Vũ Đức Lạng

Tam Quang

Vũ Thư

Thái Bình

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 16 ngày 15/07/2014

31

Đào Văn Khương

Hưng Thịnh

Bình Giang

Hải Dương

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 15 ngày 15/07/2014

32

Trần Nguyên Cứ

Quỳnh Ngọc

Quỳnh Lưu

Nghệ An

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 14 ngày 15/07/2014

33

Lê Văn Phúc

Đạo Trù

Lập Thạch

Vĩnh Phúc

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 12 ngày 15/07/2014

34

Đinh Trọng Chiến

Mỹ Tài

Phù Mỹ

Bình Định

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 13 ngày 15/07/2014

35

Vũ Văn Can

Phạm Hồng Thái

Ân Thi

Hải Hưng

huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CV số 1340 ngày 11/09/2014

36

Đặng Đình Bảo

Phạm Hồng Thái

Ân Thi

Hải Hưng

huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

CV số 1340 ngày 11/09/2014

37

Võ Minh Châu

Nam Tiến

Nam Đàn

Nghệ An

huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

CV số 18 ngày 11/09/2014

38

Nguyễn Văn Keng

Yên Cường

Ý Yên

Nam Định

tỉnh Bình Thuận

CV số 1829 ngày 10/11/2014

39

Lưu Đình Mậu

Thọ Lâm

Thọ Xuân

Thanh Hóa

xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn
Bình Định

CV số 1997 ngày 22/10/2014

40

Trần Văn Phục

Kim Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 49 ngày 11/02/2015

41

Đỗ Văn Phúc

An Ninh

Tiền Hải

Thái Bình

TX Long Khánh, Đồng Nai

CV số 2408 ngày 01/12/2014

42

Nguyễn Văn Kim

Bắc Sơn

Đa Phúc

Vĩnh Phúc

huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CV số 122ngày 26/01/2015

43

Lê Tiến Văn

Hòa Lâm

ứng Hòa

Hà Tây

Tp. Vinh, Nghệ An

CV số 59 ngày 30/03/2015

44

Lê Phương Nhàn

Trung Thành

Phổ Yên

Thái Nguyên

Trường Sơn, Quảng Trị

CV số 189 ngày 22/06/2015

45

Lê Xuân Quyền

Phú Nam An

Chương Mỹ

Hà Tây

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 177 ngày 24/06/2015

46

Đinh Văn Điệp

Lập Lễ

Thủy Nguyên

Hải Phòng

Đường 9, tỉnh Quảng Trị

CV số 177 ngày 24/06/2015

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)