khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Đức Hợi(Bí danh: Phạm Đức Hoá)
Ngày sinh: 19/05/1947 (26/1/1947)
Quê quán: Thái Phúc, Thái Ninh, tỉnh Thái Bình ...
Đơn vị: Sư đoàn 320, Trung đoàn 22, tiểu đoàn 1, đại đội 6, trung đội 3
Hy sinh: Dốc Đá Lửa, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, thị trấn Tam kỳ, Bình Định

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 03 liệt sĩ thuộc D12, F 304 hy sinh năm 1969

(12/06/2014 17:05:15 PM) Hiện nay, Trung tâm đang cần tìm thân nhân của 03 liệt sĩ thuộc D 12, F 304 hy sinh năm 1969, thông tin chi tiết như sau:

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

 

Năm hy sinh

Đơn vị

Nguyễn Duy Sóng

1948

Đình Cao

Chí Minh

Phù Cừ

Hải Hưng

28/04/1969

D12, f304

Quách Văn Long

1949

Thuỷ Thạch

Cẩm Tân

Cẩm Thuỷ

Thanh Hoá

28/04/1969

D12, f304

Đỗ Văn Dũng

1950

Nguyên Xá

An Hiệp

Phụ Dực

Thái Bình

28/04/1969

D12, f304

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)