khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đào Văn Mai
Ngày sinh: 1947
Quê quán: xã Minh Đức - huyện Việt Yên Bắc Gian...
Đơn vị: Đơn vị 100
Hy sinh: Phước Quả 4 - Tỉnh Phước Long

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 17 liệt sĩ hy sinh năm 1966

(24/11/2013 08:41:52 AM) Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện dự án Khớp dữ liệu trên bia mộ cho liệt sĩ. Vì vậy nếu ai là thân nhân của 17 liệt sĩ theo danh sách dưới, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm. Thông tin như sau: Lưu ý: danh sách các liệt sĩ này cũng đã được chúng tôi gửi về UBND các xã.

STT

Họ tên ls

Năm sinh

                                      Nguyên quán

 

 

 

NN

HS

1

Nguyễn Mạnh Can

1926

Phù Lưu Thượng

Lưu Nguyên

ứng Hoà

Hà Tây

Apr-63

17/10/1966

2

Nguyễn Quốc Đạt

1946

Hạ Hồi

Hồng Phong

Thường Tín

Hà Tây

Apr-65

ime

3

Nguyễn Văn Thuỳ

1939

Đoàn Kết

Đại Yên

Chương Mỹ

Hà Tây

Feb-60

18/10/1966

4

Nguyễn Ngọc Thường

1937

Thái Bình

Nam Thái

ứng Hoà

Hà Tây

Mar-59

17/10/1966

5

Đặng Trần Hiếu

1931

Đồng Lệ

Hợp Đồng

Chương Mỹ

Hà Tây

Mar-59

17/10/1966

6

Đặng Xuân Oánh

1946

Xóm Hội,

Cộng Hoà

Phú Xuyên

Hà Tây

Feb-65

19/10/1966

7

Nguyễn Văn Phi

1940

Chiên Trưởng

Thuỷ Xuân Tiên

Chương Mỹ

Hà Tây

Mar-59

17/10/1966

8

Phạm Văn Huyên

1942

Kim Giang

Đạo Cường

ứng Hoà

Hà Tây

Feb-61

18/10/1966

9

Phạm Văn Hạ

1947

Trung Cao

Trung Hoà

Chương Mỹ

Hà Tây

Feb-60

18/10/1966

10

Trần Viết Chủ

1947

Xóm 4

Hồng Châu

Thường Tín

Hà Tây

Apr-65

18/10/1966

11

An Văn Kiển

1947

Đa Giang

Minh Khai

Tiên Lữ

Hưng Yên

Sep-65

17/10/1966

12

Nguyễn Đăng Kiềng

1946

Ninh Xá

Yên Ninh

ý Yên

Nam Hà

Feb-65

18/10/1966

13

Bùi Quốc Toản

1945

Lương Trạm

Đức Thăng

Tiên Lữ

Hưng Yên

Sep-65

18/10/1966

14

Đào Đức Mậu

1935

Thiện Phiến

Chiến Thắng

Tiên Lữ

Hưng Yên

Sep-65

18/10/1966

15

Phạm Văn Trực

1940

Nội Thượng

ái Quốc

Tiên Lữ

Hưng Yên

Feb-60

18/10/1966

16

Phạm Xuân Vịnh

1945

 

Phú Châu

Tiên Hưng

Thái Bình

Sep-65

18/10/1966

17

Tạ Đồng Thuỷ

1945

Quảng Hạp

Thuỵ Trình

Thuỵ Anh

Thái Bình

Oct-63

19/10/1966

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)