khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Như Thọ
Ngày sinh: 1936
Quê quán: Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Hưng ...
Đơn vị: Thuộc NB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam ( Quảng Trị )

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cần tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

(24/10/2013 08:26:56 AM) Hiện nay, Trung tâm đang cần tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán Xuân Bình, Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Thông tin chi tiết về liệt sĩ Châu như sau:

Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1947, nhập ngũ  tháng 2 năm 1965, hy sinh ngày  16/11/1965.

Nguyên quán: Xuân Bình, Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Có thân nhân là bà Nguyễn Thị Nhỏ.

Trung tâm đã liên hệ về địa phương nơi có nguyên quán của liệt sĩ nhưng thông tin từ cán bộ chính sách xã là gia đình đã chuyển hồ sơ ra ngoài địa phương.

Tuy nhiên do thời gian quá lâu nên chưa tìm được hồ sơ di chuyển của gia đình liệt sĩ.

Ai là thân nhân liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm tại số máy 0987 344 474.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)