khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Hoàng Chương
Ngày sinh:
Quê quán: 53 Hàng Giấy - Hà Nội ...
Đơn vị: Trung Đoàn QKTĐ TĐ4, TĐ 2,ĐĐ5 TĐ Cửu Long
Hy sinh: Quế Sơn

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cần liên hệ với 3 thân nhân liệt sĩ nguyên quán Hà Tĩnh

(25/04/2014 11:26:11 AM) Hiện nay Trung tâm đang cần liên hệ với 3 thân nhân liệt sĩ có tên sau để hoàn tất hồ sơ điều chỉnh thông tin bia mộ cho liệt sĩ.

STT

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

 

 

Nhập ngũ

Hy sinh

Thân nhân

1

Lê Thanh Kỳ

1952

Quyết Thắng

Đức Thuận

Đức Thọ

Hà Tĩnh

Apr-70

2/10/1972

Lê Tư

2

Đặng Duy Bé

1954

Trường Sơn

Xuân Lĩnh

Nghi Xuân

Hà Tĩnh

May-72

2/10/1972

Đặng Thiêm

3

Nguyễn Xuân Nguyện

1951

Mỹ Phúc

Đức Lĩnh

Đức Thọ

Hà Tĩnh

Apr-70

2/10/1972

Nguyễn Xuân Hà

Trung tâm MARINVăn Thị Kim Cúc | Vanthikimcuc@yahoo.com (17:10:03 21-10-2014)

Mình khâm phục tinh thần làm việc của Marin. Mình xin góp ý ở bảng trên, tháng nhập ngũ không nên viết bằng tiếng Anh. Thân

Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)