khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trịnh Văn Thắng
Ngày sinh: 16 - 12 – 1944
Quê quán: xã yên bái, huyên yên Định , Tỉnh Thanh...
Đơn vị: B12 Lữ 330 hóa học , tiểu đoàn 25
Hy sinh: tại mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Ủy quyền người thờ cúng liệt sĩ thuộc trách nhiệm của dòng họ

(27/01/2015 19:18:39 PM) Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hoài (TP. Hải Phòng), từ trước đến nay bố đẻ của bà là ông Nguyễn Văn Thòm vẫn thực hiện thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đang (người chú), nhưng không được hưởng bất cứ chế độ trợ cấp nào.

Vừa qua, bà Hoài được biết, Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Văn Đang do ông Nguyễn Văn Vời, người trong họ lưu giữ và hưởng các chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Gia đình bà Hoài đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét để bố đẻ của bà được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Hoài hỏi: Địa phương của bà thực hiện chi trả chế độ đối với thân nhân liệt sĩ như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, UBND xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng trả lời bà Hoài như sau:

Căn cứ vào Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định: Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ là người được họ tộc liệt sĩ ủy quyền.

Năm 2013, Phòng lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đang do UBND xã Quang Phục chuyển đến; hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và biên bản ủy quyền của đại diện họ tộc ủy quyền cho ông Vời có xác nhận của UBND xã Quang Phục.

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định, Phòng chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng thẩm định và ra Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đang cho ông Nguyễn Văn Vời (Quyết định số 26683/QĐ-SLĐTBXH, ngày 31/12/2013). Ngay khi có quyết định, Phòng thực hiện chế độ chi trả trợ cấp thờ cúng đối với ông Nguyễn Văn Vời và không nhận được ý kiến thắc mắc của gia đình.

Căn cứ theo quy định và thủ tục hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, việc thực hiện chi trả chế độ thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đang là đúng theo quy định.

Căn cứ báo cáo số 74/BC-UBND ngày 15/12/2014 của UBND xã Quang Phục, việc thờ cúng liệt sĩ của ông Vời được dòng họ giao thờ cúng từ năm 2002 đến nay và UBND xã Quang Phục đã thực hiện các chế độ liên quan cho ông Vời từ đó đến nay không có ý kiến thắc mắc của ông Thòm. Nay, ông Thòm có kiến nghị, theo quy định việc thống nhất ủy quyền người thờ cúng thuộc trách nhiệm của dòng họ và UBND xã Quang Phục.

Phòng LĐTBXH đề nghị UBND xã Quang Phục tiếp tục làm việc với dòng họ liệt sĩ, thống nhất người đại diện được dòng họ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đang.

Theo www.chinhphu.vnÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)