khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày sinh: 1932
Quê quán: Thôn Mỹ Hoà -Đại Hoà- Đại Lộc- Quản...
Đơn vị: CI D22 HT 3275b Nghệ An.
Hy sinh: Trên đường vào Nam chiến đấu.

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 50)

(09/08/2010 06:15:46 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

NTLS

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

981

Trần Văn Thục

1943

 

 

Quận 2

Sài Gòn

DT112,S21

6/8/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

982

Nguyễn Quốc trí

1938

 

Thới Thạnh

Ô Môn

Cần Thơ

B11,E81

7/14/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

983

Trần Văn Sự

1947

 

Phụ Kẹ

Cầu Ngang

Trà Vinh

K2,E814

2/14/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

984

Phạm Trung Bình

1936

 

Hữu Hạnh

Đức Hòa

Long An

C11,S21

1/23/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

985

Nguyễn Thanh Hà

1942

 

Tân Sơn Nhì

Bình Tân

Gia Định

A2,E81

7/15/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

986

Nguyễn Văn Hiển

1945

 

Quảng Hòa

Quảng Ninh

Hải Phòng

Y12,E770

4/19/1975

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

987

Nguyễn Văn Tiền

1945

 

An Bình

Thủ Đức

Gia Định

C3,E84

4/29/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

988

Phạm Hữu Tờ

1946

 

Nghĩa Phú

Nghĩa Hưng

Nam Hà

Cánh 7,V104

5/1/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

989

Phạm Đức Lưu

1947

 

Văn Long

Duyên Hà

Thái Bình

K12

1/1/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

990

Lê Văn Yên

1958

 

An Bình

Đồng Phú

Sông Bé

A472

8/9/1980

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

991

Nguyễn Văn Quí

1948

 

Thụy Hương

Thụy Anh

Thái Bình

T4,D1

8/17/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

992

Nguyễn Văn Chi

 

 

Nhà số 1

Phan Bội Châu

Hải Phòng

 

2/6/1967

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

993

Thái Văn Trai

1943

 

 

Thiệu Hóa

Thanh Hóa

Y12,E814

2/13/1973

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

994

Nguyễn Công Danh

1946

 

Tân Xuân

Ba Tri

Bến Tre

X12,E814

7/31/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

995

Nguyễn Hải Âu

 

 

 

 

 

 

1/22/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

996

Võ Thị Chấn

1951

 

Thượng Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

E2193

8/27/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

997

Nguyễn Văn Lễ

1940

 

Tân Hưng

Ba Tri

Bến Tre

T4,T95

8/5/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

998

Phạm Văn Thảm

1946

 

Hồng Lý

Lý Nhân

Nam Hà

Z29

10/30/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

999

Nguyễn Văn De

1942

 

Tân Hưng

Tiên Lữ

Hải Hưng

C10,E810

9/9/1967

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1000

Đinh Thanh Mai

1942

 

Nông Tiến

Yên Sơn

Tuyên Quang

Đội 40

3/3/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)