khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Hữu Lợi
Ngày sinh: 3/9/1950
Quê quán: xã Minh Đức - huyện Tiên Lãng - tỉnh H...
Đơn vị: KB
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 4 liệt sĩ thuộc tiểu đòan Cát Bi- Hải Phòng đang yên nghỉ tại NTLS Tp.HCM

Danh sách 4 liệt sĩ thuộc tiểu đòan Cát Bi- Hải Phòng đang yên nghỉ tại NTLS Tp.HCM. Các liệt sĩ hy sinh ngày 14.11.1969 tại Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh.
(20/10/2007 10:54:34 PM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (10)


(29/9/2007 11:48:57 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (09)


(29/9/2007 11:46:38 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (08)


(29/9/2007 11:43:03 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (07)


(29/9/2007 11:42:02 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (06)


(29/9/2007 11:40:19 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (05)


(29/9/2007 11:39:02 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (04)


(29/9/2007 11:36:33 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (03)


(29/9/2007 11:33:15 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (02)


(29/9/2007 11:31:10 AM)

Danh sách 500 liệt sĩ chưa rõ quên quán đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (01)


(29/9/2007 11:27:58 AM)

Danh sách 36 liệt sĩ nguyên quán Yên Bái đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Dưới đây là danh sách 36 liệt sĩ nguyên quán yên Bái đang yên nghỉ tại nghĩa trang t
(29/9/2007 11:15:10 AM)

Danh sách11 liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phúc đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Dưới đây là danh sách 11 liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phúc đang yên nghỉ tại nghĩa trang t
(29/9/2007 11:12:50 AM)

Danh sách 93 liệt sĩ nguyên quán Vĩnh Phú đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (2)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(28/9/2007 8:54:55 PM)