Tư vấn thông tin tìm liệt sĩ trực tuyến vào ngày 26.7.2009

(24/7/2009) Tham gia tư vấn trực tuyến bao gồm các thành viên của Trung tâm MARIN và các chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau: chuyên viên về xét nghiệm ADN, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại các chiến trường B2, B4…..

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, Trung tâm MARIN sẽ tổ chức tư vấn trực tuyến các thông tin có liên quan đến tìm liệt sĩ:

-          Hướng dẫn thông tin tìm liệt sĩ: phương pháp, trình tự thực hiện

-          Giải mã phiên hiệu đơn vị: KB, KN, KT, NB, P1, P2…CT…1450…

-          Cung cấp địa chỉ - số điện thoại các Bộ chỉ huy quân sự, các khu vực và địa danh quy tập theo từng đội quy tập.

-          Thủ tục xét nghiệm ADN, cách thức lấy mẫu hài cốt,…

-          Thủ tục, chế độ thăm viếng và di chuyển hài cốt (theo các văn bản đã được các cơ quan chức năng ban hành)

-          Thủ tục cấp lại bằng tổ quốc ghi công (theo các văn bản đã được các cơ quan chức năng ban hành)

Thời gian: 8h – 17h ngày 26.7.2009

Trung tâm MARIN