khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Thái Đình San
Ngày sinh: 3/1946
Quê quán: xóm yên thọ-xã hòa sơn-huyện đô lươn...
Đơn vị: C1,D1,KT
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ trung đoàn 20 hy sinh ngày 26/10/1972

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(12/05/2012 08:48:48 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ trung đoàn 320 (trang 3)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(12/05/2012 06:00:23 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ trung đoàn 320 (trang 2)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(08/05/2012 06:09:11 AM)

Tìm thân nhân của 06 liệt sĩ thuộc trung đoàn 33 hy sinh năm 1969

Hiện nay, Trung tâm đang khớp nối thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh thuộc trung đoàn 33, có tọa độ chôn cất ban đầu. Vì vậy chúng tôi rất cần thông tin trên giấy báo tử của liệt sĩ do gia đình cung cấp. Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm vào sáng thứ 3, thứ 5,thứ 7 hoặc qua đường dây tư vấn 1900 571242.
(02/05/2012 08:07:44 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kran (trang 1)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(11/04/2012 10:21:10 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ trung đoàn 320 (trang 1)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(11/04/2012 10:03:23 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc trung đoàn 10 (Trang 1)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(11/04/2012 09:50:25 AM)

Tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, quê Hải Hưng

Ai là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, nguyên quán Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên xin vui lòng liên hệ với Trung tâm.
(30/03/2012 05:59:39 AM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(29/03/2012 06:08:54 AM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(25/03/2012 13:44:21 PM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(19/03/2012 06:27:10 AM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(19/03/2012 06:25:35 AM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(08/03/2012 06:35:22 AM)

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(08/03/2012 06:29:07 AM)