khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Bùi Xuân Bổng
Ngày sinh: 1946
Quê quán: xã Lộc Hạ thành phố Nam Định Nam Đị...
Đơn vị: Đại đội 1 HB hoặc Đại đội 1 KB
Hy sinh: mặt trận phí Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 38)

(14/10/2011 06:29:27 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

741

Nguyễn Văn Nhì

 

 

 

Thoại Sơn

An Giang

C13 D9 E209

 

NTLS Dốc Bà Đắc

742

Lê Đình Hừng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

743

Hoàng Quốc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

744

Võ Văn Đôi

 

 

 

 

 

C8 D220

 

NTLS Dốc Bà Đắc

745

Nguyễn Văn Hồng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

746

Nguyễn Thanh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

747

Nguyễn Tấn Lượng

 

 

 

Hàm Tân

Thuận Hải

C3 D218 E14

10/23/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

748

Nguyễn Minh Thu

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

749

Trần Văn Hải

 

 

 

 

 

E20 F4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

750

Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

E20 F4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

751

Hoàng Trọng Phối

 

 

 

 

 

C1 D714 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

752

Bùi Duy Ngọc

 

 

 

 

 

C25 CB E9 QK4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

753

Lê Văn Phúc

 

 

 

 

 

E Gia Định

 

NTLS Dốc Bà Đắc

754

Thạch Ban

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

755

Nguyễn Văn Pha

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

756

Phạm Thanh Sơn

 

 

 

Cẩm Phả

Quảng Ninh

D 208 Hậu cần

7/23/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

757

Kim Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

758

Trần Xuân Giao

 

 

 

Cầu Ngang

Cửu Long

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

759

Nguyễn Trọng Hòa

 

 

 

 

 

D4 E10 F330

8/24/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

760

Nguyễn Xuân Nặm

 

 

 

An Hải

Hải Phòng

C1 D8 E10

11/13/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)