khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Nghệ
Ngày sinh: 01/9/1939
Quê quán: Mai Xá, Mỹ Xá, Mỹ Lộc, Nam Định...
Đơn vị: D 923, đoàn 766 - Quân tình nguyện Lào
Hy sinh: Mặt trận miền Tây lào .

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 51)

(18/11/2011 08:10:40 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1021

Huỳnh Văn Tấn

 

 

Ba Chúc

Tri tôn

An Giang

D An Giang

1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1022

Nguyễn Văn Triệu

 

 

 

 

Cửu Long

F339

12/9/1981

NTLS Dốc Bà Đắc

1023

Nguyễn Văn Phân

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1024

Phạm Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1025

Hồ Văn Hải

 

 

 

 

 

E2 F4

2/15/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1026

Nguyễn Văn Hồng

 

 

 

 

 

E271

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1027

Lê Văn Thu

 

 

 

 

 

E30 F4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1028

Nguyễn Văn Thi

 

 

 

 

 

F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1029

Nguyễn Văn Chung

 

 

 

 

 

E8 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1030

Phạm Văn Châu

 

 

 

 

 

E2 F4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1031

Dương Văn Hợi

 

 

 

 

 

E8 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1032

Lê Đắc Liêm

 

 

 

 

 

E9 F339

1/30/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1033

Phạm Văn Trường

 

 

 

 

 

E48 F320

3/20/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1034

Đồng Văn Diềm

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1035

Nguyễn Bá Thinh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1036

Lương Văn Tần

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1037

Lê Văn Sùi

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1038

Nguyễn Bá Tỉnh

 

 

Thanh Đồng

Thanh Chương

Nghệ An

Đoàn 113 Đặc công

2/4/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1039

Vũ Xuân Cử

 

 

 

 

 

D208 Đặc công

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1040

Hồ Quang Tuấn

 

 

 

 

 

VBCC T QK9

1/28/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)