khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lưu Văn Cự
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Mai Lâm, Đông Anh Mai Lâm, Đông Anh, Hà N...
Đơn vị: KH
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 37)

(13/10/2011 06:13:12 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

721

Nguyễn Văn Đàn

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

722

Lê Văn Hương

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

723

Nguyễn Văn Cánh

 

 

 

 

 

E3 F339

2/26/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

724

Lê Văn Lương

 

 

 

An Hải

Hải Phòng

C120 E10

5/10/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

725

Nguyễn Đình Linh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

726

Nguyễn Quí Khang

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

727

Hoàng Ngọc Hiến

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

728

Trần Thái Sơn

 

 

 

 

 

E30 F4

1/6/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

729

Hợp

 

 

 

 

 

E210 F7

 

NTLS Dốc Bà Đắc

730

Lê Văn Chinh

 

 

 

 

 

C3 D6 F339

3/11/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

731

Nguyễn Thanh Phương

 

 

 

 

 

D40 E2

 

NTLS Dốc Bà Đắc

732

Lê Văn Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

733

Lương Văn Sơn

 

 

 

 

 

C9 D220 E14

8/27/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

734

Lợi

 

 

 

 

 

E7 QĐ4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

735

Trần Văn Hoa

 

 

 

 

 

C3 D7 E10

4/17/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

736

Hồ Văn Hỗ

 

 

 

Lâm Tây

Thuận Hải

C3 D218 E14

4/24/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

737

Phan Đức Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

738

Trịnh Văn Thảo

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

739

Vũ Ngọc Quát

 

 

 

Huỳnh Thị

Thái Bình

C10 D6 E9

1/2/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

740

Nguyễn Văn Mự

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)