khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Lũy
Ngày sinh: 1951
Quê quán: xã An Đình - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái ...
Đơn vị: Đại đội 17 - Trung Đoàn 174 - Sư Đoàn 316
Hy sinh: Mặt trận phía Tây

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 36)

(10/10/2011 06:22:56 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

721

Đinh Lý Đán

1951

 

 

Ý Yên

Hà Nam Ninh

 

4/19/1972

NTLS Bình Long

722

Đào Công Hoan

1948

 

Phạm Mỹ

Lý Nhân

Hà Nam Ninh

 

4/21/1972

NTLS Bình Long

723

Trần Quốc Hình

1949

 

Vũ Tuyến

Vũ Phúc

Thái Bình

 

4/14/1972

NTLS Bình Long

724

Vũ Văn Nhường

1944

 

 

 

Quảng Ninh

 

4/4/1975

NTLS Bình Long

725

Đinh Văn Thạc

1949

 

Quảng Hòa

Quảng Trạch

Quảng Bình

 

4/2/1975

NTLS Bình Long

726

Nguyễn Đình Đa

1953

 

Hồng Thủy

Lệ Thủy

Quảng Bình

 

4/3/1975

NTLS Bình Long

727

Nguyễn Anh Nhiên

 

 

 

 

 

 

12/12/1970

NTLS Bình Long

728

Bùi Nho Sửu

1950

 

Phúc Yên

Phúc Thọ

 

 

4/15/1972

NTLS Bình Long

729

Trần Văn Lộc

1950

 

Khánh Sơn

Kim Bản

 

 

4/20/1972

NTLS Bình Long

730

Nguyễn Văn Trân

 

 

 

 

 

C12-K6

6/29/1972

NTLS Bình Long

731

Trần Văn Hợp

1939

 

Tam Phú

Vĩnh Tường

 

 

5/10/1972

NTLS Bình Long

732

La Văn Bình

1949

 

Cẩm Khê

Kon Tong

Nghệ Tĩnh

 

5/8/1972

NTLS Bình Long

733

Trần Xuân Đoàn

1950

 

Xuân Đài

Thanh Sơn

 

 

5/10/1972

NTLS Bình Long

734

Trần Văn Qúy

1940

 

Hưng Long

Hưng Khê

Nghệ Tĩnh

 

6/21/1969

NTLS Bình Long

735

Trần Hợp Túy

1942

 

 

Hưng Đào

Hải Hưng

 

4/20/1972

NTLS Bình Long

736

Cao Xuân Thủy

 

 

Phú Thức

Kim Môn

Hải Hưng

 

12/13/1970

NTLS Bình Long

737

Nguyễn Văn Quý

 

 

 

 

 

 

7/1/1972

NTLS Bình Long

738

Hứa Văn Càng

1957

 

Kim Lương

Kim Thành

Hải Hưng

 

12/13/1985

NTLS Bình Long

739

Nguyễn Thanh Hán

1951

 

An Sinh

Kim Môn

Hải Hưng

 

12/13/1970

NTLS Bình Long

740

Vũ Văn Định

1951

 

Hoàng Thịnh

Ninh Giang

Hải Hưng

 

12/13/1970

NTLS Bình Long

741

Lê Minh Cúc

1951

 

Hợp Tiến

Nam Sách

Hải Hưng

 

12/13/1970

NTLS Bình Long

 

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh Bình Phước)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)