khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Nhẫn(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1949
Quê quán: xã Đội Bình - huyện Ứng Hòa - tỉnh H...
Đơn vị: KH
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 35)

(07/10/2011 09:12:16 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

681

Trần Công Giản

 

 

 

Thạch Hà

Nghệ Tĩnh

 

1/24/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

682

Nguyễn Đức Hùng

 

 

 

Thạch Hà

Nghệ Tĩnh

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

683

Nguyễn Qui Hồng

 

 

 

 

 

C2 D20

 

NTLS Dốc Bà Đắc

684

Dương Văn Dự

 

 

 

 

 

C12 E11 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

685

Nguyễn Ngọc Là

 

 

 

 

 

E9 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

686

Đoàn Cao Khải

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

687

Lê Văn Bân

 

 

 

Văn Mỹ

Hải Hưng

C1 D8 E10

7/17/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

688

Thái Văn Quyết

 

 

 

Hai Bà Trưng

Hà Nội

C3 D17 E20

12/22/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

689

Trương Văn Huyền

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

690

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

 

C17 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

691

Tạo Văn Minh

 

 

 

Châu Phú

An Giang

C7 D220

7/30/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

692

Trương Văn Cỏi

 

 

 

 

 

E9 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

693

Nguyễn Hữu Minh

 

 

Nam Sơn

Đô Lương

Nghệ Tĩnh

E157 F339 QĐ4

11/6/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

694

Nguyễn Văn Việt

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

695

Nguyễn Ngọc Than

 

 

 

 

 

C20 E209

 

NTLS Dốc Bà Đắc

696

Hồ Văn A

 

 

 

Trà Ôn

Cửu Long

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

697

Nguyễn Uy Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

698

Phan Văn Bán

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

699

Nguyễn Văn Mười

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

700

Đinh Ngọc Hoan

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)