khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Huấn
Ngày sinh: 11/12/1948
Quê quán: thôn Văn Minh - xã Quang Hưng - huyện Ninh ...
Đơn vị: C2 D2 E620 số 48 tỉnh Quảng Ngãi
Hy sinh: xã Bình Sơn - huyện Sơn Tĩnh - tỉnh Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 33)

(03/10/2011 07:39:26 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

641

Lê Văn Đồng

 

 

 

Hưng Khê

Nghệ Tĩnh

TS D5 E2 F330

2/5/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

642

Trích

 

 

 

 

 

E209

 

NTLS Dốc Bà Đắc

643

Võ Văn Duy

 

 

Hòa Bình

Chợ Mới

An Giang

C4 D6

8/18/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

644

Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

 

 

E10 F339

7/11/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

645

Hoàng Văn Sinh

 

 

 

Yên Thành

Nghệ Tĩnh

E2 F330

2/24/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

646

Võ Xuân

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

647

Nguyễn Thụy

 

 

 

Phú Lộc

Bình Trị Thiên

C6 D5 E2 F4

2/26/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

648

Nguyễn Văn Cường

 

 

 

 

 

D3 E8 F339

22/1/179

NTLS Dốc Bà Đắc

649

Phan Thanh Hà

 

 

 

 

 

C6 D2 E8 F339

1/22/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

650

Nguyễn Văn Muôi

 

 

 

An Thụy

Hải Phòng

C22 E20 F4

3/16/1981

NTLS Dốc Bà Đắc

651

Hiến

 

 

 

 

 

VBCST QK9

 

NTLS Dốc Bà Đắc

652

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

 

 

F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

653

Thạch

 

 

 

 

 

E10

 

NTLS Dốc Bà Đắc

654

Phạm Tăng Điện

 

 

 

 

 

C3 D4 E2 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

655

Nguyễn Văn Cẩm

 

 

 

 

 

E20 F4

 

NTLS Dốc Bà Đắc

656

Phạm Đình

 

 

 

 

 

QK9

3/8/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

657

Nguyễn Văn Kỷ

 

 

 

Nam Yên

Nghệ Tĩnh

C1 E3 F330

5/16/1981

NTLS Dốc Bà Đắc

658

Nguyễn Văn Giao

 

 

 

 

 

E64 F320

4/5/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

659

Vi Văn Trường

 

 

 

 

 

E9 F339

7/29/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

660

Nguyễn Hữu Phước

 

 

 

 

 

E20 F4

2/5/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)