khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Văn Sử
Ngày sinh: 1955
Quê quán: Khánh Nhạc_Kim Sơn_Hà Nam Ninh(cũ) ...
Đơn vị:
Hy sinh: Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán Thanh Hóa đang yên nghỉ tại NTLS đường 9, tỉnh Quảng Trị (trang 2)

(19/01/2010 04:54:46 AM) NTLS đường 9 nằm tại phường 4, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.136 liệt sĩ, trong số đó có 4.019 liệt sĩ rõ tên. Thông tin do Sở lao động tỉnh Quảng Trị cung cấp. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm thông tin về liệt sĩ – Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an -102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0918232405

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101 Nguyễn Hữu Hộ 1952   Triệu Long Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
102 Phạm Văn Hội 1939   Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
103 Phạm Văn Hội 1943   Quảng Đức Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
104 Lê Văn Hởn 1953   Xuân Lạc Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
105 Trần Văn Hợn     Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
106 Hà Văn Huân 1954   Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
107 Cao Văn Huệ 1950   Cẩm Giang Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
108 Đỗ Ngọc Huệ 1950   Điền Lư Bá Thước Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
109 Lương Văn Huy 1950   Hoằng Thành Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
110 Lương Bá Huyền     Tiểu Khu Hồng Bàng TX Thanh Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
111 Cao Văn Huyền 1953   Hội Xuân Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
112 Nguyễn Văn Huỳnh 1944   Vĩnh Hoà Vĩnh Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
113 Hà Anh Hùng 1952   Cẩm Tiên Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
114 Lê Đoàn Hùng 1949   Yên Phúc Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
115 Phạm Minh Hùng 1951   Xuân Bái Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
116 Mai Văn Hùng 1947   Nga Bạch Nga Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
117 Phạm Văn Hùng     Cẩm Liên Cẩm Thuý Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
118 Nguyễn Xuân Hương     Hoằng Long Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
119 Dương Ngọc Hưng 1945   Thiệu Dương Thiệu Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
120 Nguyễn Thanh Hữu 1948   Xuân Thiên Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
121 Phạm Văn Kế 1942   Mỹ Tân Ngọc Lạc Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
122 Nguyễn Huy Kết 1954   Hoằng Lộc Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
123 Thiều Quang Khang 1949   Yên Phú Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
124 Lê Đình Khánh     Nguyễn Bình Tĩnh Gia Thanh Hoá     NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
125 Nguyễn Trọng Khánh 1954   Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
126 Hoàng Mậu Khánh 1950   Hà Lĩnh Hà Trung Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
127 Phạm Văn Khánh     Cẩm Thành Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
128 Đinh Văn Khẩn 1952   Định Thành Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
129 Lương Văn Khê     Định Hưng Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
130 Nguyễn Bá Kha     Tiến Thọ Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
131 Lò Thế Khoa     Hoằng Hải Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
132 Trần Đình Khoa 1949   Dân Quyền Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
133 Bùi Ngọc Khoa     Quang Trung Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
134 Nguyễn Đức Kiểm     Quảng Lưu Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
135 Nguyễn Văn Kiệm 1952   Định Hải Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
136 Nguyễn Gia Kim     Quảng Phong Quảng Xương Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
137 Trương Mạnh Kỉnh 1953   Điền Quan Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
138 Lê Văn Kính 1949   Cát Vân Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
139 Trần Xuân Lan     Hoằng Chính Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
140 Phạm Tiến Lan 1942   Thạch Tiến Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
141 Nguyễn Xuân Lang 1951   Hoằng Phú Hoắng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
142 Nguyễn Đức Lâm     Quảng Thành Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
143 Bùi Văn Lập 1949   Hoà Trung Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
144 Lê Ngọc Lập 1944   Quảng Bình Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
145 Lưu Văn Lâm 1952   Yên Thọ Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
146 Lê Ngọc Liển 1944   Chi Thủ Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
147 Hoàng Văn Long 1947   An Nông Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
148 Lê Xuân Long 1953   Quảng Ninh Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
149 Tạ Xuân Lộc     Minh Dân Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
150 Lê Văn Luận 1952   Đông Văn Đông Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
151 Lê Xuân Lư 1952   Thọ Bài Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
152 Trịnh Viết Lương 1952   Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
153 Lương Văn Lương 1952   Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
154 Nguyễn Viết Lượng 1947   Quảng Hưng Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
155 Nguyễn Văn Lực 1949   Thanh Sơn Tĩnh Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
156 Trương Công Lực 1954   Thạch Lập Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
157 Lê Tiến Lực     Cẩm Thạch Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
158 Nguyễn Văn Mao 1952   Quảng Hưng Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
159 Hà Văn Mạn 1940   Nam Xuân Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
160 Nguyễn Tử Mạnh 1945   Thọ Tường Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
161 Nguyễn Bá Mạnh 1954   Quảng Hợp Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
162 Nguyễn Xuân Mạnh 1948   Hoằng Đạt Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
163 Nguyễn Văn Minh     Yên Lộc Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
164 Lê Hiểu Minh 1949   Xuân Bái Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
165 Trần Huy Minh 1953   Hoằng Anh Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
166 Trần Đình Minh 1952   Thọ Diên Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
167 Hà Văn Mộng     Lang Phú Lang Chánh Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
168 Lại Sỹ Mớn 1950   Thạch Vĩnh Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
169 Nguyễn Sỹ Mút 1945   Quảng Phong Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
170 Trịnh Xuân Mỹ 1952   Minh Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
171 Hoàng Văn Năm 1939   Xuân Giang Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
172 Quản Hữu Nghinh 1949   Triệu Hợp Triệu Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
173 Bùi Văn Nghĩa     Bình Minh Tĩnh Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
174 Phạm Văn Nghĩa     Thọ Cương Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
175 Nguyễn Văn Nghị 1940   Tân Dân Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
176 Đặng Thế Ngọc 1952   Hoằng Hà Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
177 Lê Thế Ngọc 1952   Cẩm Vân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
178 Lương Hồng Ngọt 1954   Thăng Long Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
179 Nguyễn Văn Ngôn 1952   Quảng Phú Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
180 Lương Đăng Nhấm     Thành Sơn Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
181 Lê Anh Nhẹ 1952   Hoằng Trung Hoàng Hoá Thanh Hoá   1973 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
182 Lương Văn Nhiểu 1954   Phú Xuân Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
183 Hà Văn Nhớ 1950   Văn Nho Bá Thước Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
184 Lê Trọng Nhu     Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
185 Liêu Viết Nhuần 1950   Ngọc Liên Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
186 Trương Văn Ninh 1950   Thạch Hạ Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
187 Mai Ngọc Nụ 1953   Ninh Sơn Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
188 Hà Văn Oanh 1949   Trung Thực Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
189 Hà Văn Ơ 1954   Điền Lư Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
190 Lê Văn Phác 1951   Yên Đức Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
191 Nguyễn Trọng Phán 1952   Quảng Lợi Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
192 Nguyễn Hồng Phán 1952   Hoằng Phụ Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
193 Nguyễn Thanh Phiên 1950   Hải Ninh Tĩnh Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
194 Hoàng Khác Phô 1948   Hà Lĩnh Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
195 Bùi Trần Phú 1950   Hoắng Kim Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
196 Hà Duy Phúc     Ninh Nghĩa Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
197 Nguyễn Văn Phúc 1947   Hoàng Thanh Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
198 Nguyễn Văn Phúc     Hoàng Thanh Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
199 Nguyễn Văn Quang 1952   Yên Lộc Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
200 Hà Xuân Quán 1955   Điền Thượng Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)