khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Đình Tam
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An Nghĩa Đ...
Đơn vị: C10 - D3 - E1 - F2
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách các liệt sĩ nguyên quán Thanh Hoá đang yên nghỉ tại NTLS đường 9, tỉnh Quảng Trị (trang 1)

(17/01/2010 18:14:57 PM) NTLS đường 9 nằm tại phường 4, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.136 liệt sĩ, trong số đó có 4.019 liệt sĩ rõ tên. Thông tin do Sở lao động tỉnh Quảng Trị cung cấp. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm thông tin về liệt sĩ – Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an -102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0918232405

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Trịnh Chí Anh 1946   Yên Bái Yên Định Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
2 Lò Văn Anh 1953   Sơn Lũ Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
3 Mai Văn Bảo 1953   Nga Nhân Nga Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
4 Đỗ Tất Bảo 1951   Lộc Sơn Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
5 Phạm Văn Bảy     Cần Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
6 Bùi Thọ Bình     Động Thành Đông Sơn Thanh Hoá     NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
7 Hoàng Thanh Bình 1953   Quảng Ngọc Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
8 Lê Văn Bích     Quảng Hoà Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
9 Lại Văn Bộc 1952   Mỹ Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
10 Phạm Văn Bột 1948   Thọ Sơn Triệu Sơn Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
11 Quách Công Bun 1954   Đông Thịnh Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
12 Bùi Hồng An 1955   Nguyệt ấn Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
13 Mai Xuân Bùi 1950   Hưng Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
14 Lê Đình Bướu 1952   Quảng Trung Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
15 Trần Đình Bưởu     Vĩnh Phú Đông Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
16 Nguyễn Xuân Canh     Triệu Giang Triệu Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
17 Nguyễn Hữu Cành 1952   Yên Ninh Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
18 Lương Văn Chai 1951   Cổ Lũng Bá thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
19 Mai Phương Châm 1953   Hà Sơn Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
20 Trần Ngọc Châu 1952   Quảng Văn Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
21 Trần Hải Chiểu 1954   Quảng Hợp Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
22 Nguyễn Văn Chiến 1940   Vĩnh Long Vĩnh Lộc Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
23 Ngô Xuân Chiến 1953   Quảng Định Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
24 Trần Văn Chinh     Xuân Phú Phú Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
25 Nguyễn Quốc Chí 1952   Quảng Tân Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
26 Lê Minh Chí 1954   Phú Nhuận Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
27 Hoàng Văn Chính 1952   Sơn Lũ Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
28 Hoàng Sỹ Chính 1952   Hoằng Lương Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
29 Doãn Đình Chon 1950   Hoàng Xuyên Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
30 Lê Cảnh Chủng 1954   Yên Lễ Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
31 Trịnh Văn Chung 1952   Thọ Cường Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
32 Hoàng Văn Chung 1954   Văn Nho Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
33 Đoàn Văn Chương 1952   Quảng Định Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
34 Trương Văn Cống 1954   Điền Hạ Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
35 Trương Văn Cống 1954   Điền Hạ Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
36 Phạm Văn Cường 1954   Quảng Thắng Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
37 Phạm Quốc Cường 1954   Nga Phúc Nga Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
38 Hoàng Hữu Danh 1950   Ninh Thuận Tĩnh Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
39 Đỗ Văn Dân 1945   Thanh Phong Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
40 Dương Công Dân 1952   Hà Ngọc Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
41 Hà Văn Dệnh 1954   Phú Xuân Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
42 Nguyễn Long Diên 1949   Quảng Lợi Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
43 Hoàng Văn Diệm 1952   Nga Điền Nga Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
44 Vũ Huy Diệm 1947   Minh Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
45 Trần Viết Dinh 1942   Quảng Văn Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
46 Nguyễn Doãn Đoái 1948   Xuân Lam Thọ Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
47 Nguyễn Ngọc Du 1948   Nga Thuỷ Nga Sơn Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
48 Lê Như Dung 1945   Hà Sơn Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
49 Hoàng Thế Dũng 1950   Hải Nhân Thạch Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
50 Mai Sĩ Dụ 1944   Ninh Hải Tĩnh Gia Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
51 Phạm Văn Dục     Cẩm Giang Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
52 Lê Văn Đa 1951   Quảng Hợp Quảng Đa Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
53 Nguyễn Xuân Đào 1952   Nga Trường Nga Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
54 Nguyễn Văn Đáng     Yên Ninh Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
55 Nguyễn Duy Đảng 1954   Xuân Phú Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
56 Nguyễn Xuân Đản 1936   Thạch Sơn Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
57 Trần Văn Đáng 1945   Nga Tiền Nga Sơn Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
58 Vũ Văn Đê 1949   Hà Ngọc Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
59 Quách Văn Điện 1952   Phú Nhuận Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
60 Vương Quốc Đình 1947   Hoằng Trường Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
61 Vi Văn Đình 1951   Định Tảo Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
62 Cao Văn Đình 1950   Cẩm Tú Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
63 Lê Văn Định 1952   Đông Thịnh Đông Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
64 Lê Trọng Đoán     Quảng Trung Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
65 Phạm Đức Đồng 1952   Yên Thọ Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
66 Nguyễn Đình Đồng 1954   Phương Nghi Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
67 Bùi Huy Đồng 1954   Đền Lư Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
68 Lê Tiến Độ     Hoằng Quang Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
69 Trương Công Độc     Cẩm Bình Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
70 Nguyễn Văn Đua     Ban Công Bá Thước Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
71 Lê Văn Đúc 1954   Trung Chính Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
72 Lê Hồng Đường     Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hoá   1973 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
73 Đặng Văn Đức 1951   Châu Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
74 Trần Văn Đức 1953   Thọ Cường Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
75 Lê Xuân Đức 1952   Quảng Tân Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
76 Ngân Văn Đứng 1949   Hiền Kiệt Quan Hoá Thanh Hoá   1971 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
77 Đỗ Văn Gia 1953   Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
78 Nguyễn Xuân Giải 1953   Quảng Hưng Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
79 Nguyễn Văn Giảng     Yên Lâm Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
80 Nguyễn Văn Giảng 1953   Yên Lâm Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
81 Lê Xuân Giảng 1952   Hoằng Hợp Hoằng Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
82 Bùi Sỹ Giáp 1950   Quảng Tân Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
83 Lê Hữu Hành 1952   Minh Dân Triệu Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
84 Hà Văn Hải 1939   Đông Lĩnh Đông Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
85 Hà Minh Hải 1946   Vĩnh An Vĩnh Lộc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
86 Trịnh Văn Hạnh 1949   Định Long Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
87 Lê Bá Hạnh 1951   Đông Thành Đông Sơn Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
88 Vi Xuân Hạnh 1953   Cẩm Khê Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
89 Nguyễn Văn Hệt 1952   Hải Văn Như Xuân Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
90 Vũ Trọng Hiên 1949   Hà Trung Hà Trung Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
91 Bùi Hồng Hiền 1947   Ninh Sơn Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
92 Lê Phụng Hiểu 1948   Yên Thịnh Yên Định Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
93 Hà Văn Hiệp 1947   Hội Xuân Quan Hoá Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
94 Văn Đình Hiệu     Quảng Trường Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
95 Bùi Văn Hiệu 1952   An Thanh An Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
96 Bùi Đức Hiện 1952   Thạch An Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
97 Văn Đình Hiệu 1953   Quảng Trường Quảng Xương Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
98 Bùi Văn Hoà     Quảng Trung Ngọc Lạc Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
99 Trịnh Văn Hoà     Cẩm Thành Cẩm Thuỷ Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị
100 Bùi Đức Học 1949   Thạch Tiên Thạch Thành Thanh Hoá   1972 NTLS Đường 9 Phường 4 Đông Hà Quảng Trị

Trung tâm MARINTrần Văn dư | duongkhanh.tran7@gmail.com (22:15:25 26-09-2010)

Rất cảm ơn trang tin này, mặc dù tôi chưa tìm ra người thân của mình nhưng tôi tin chắc rằng có rất rất nhiều người đã tìm được người thân. Đây là một nghĩa cử tuyệt vời. xin cảm ơn!

Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)