khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Sơn Động (nguyễn Văn(xuân) Động
Ngày sinh: 10/11/1945
Quê quán: Thôn Kênh Cầu - xã Đồng Than(Dân Chủ) ...
Đơn vị: C6 D2 E7 Bộ tư lệnh công binh công trường 7
Hy sinh: Đường 6 Thượng Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Đơn vị P2, MTB là gì?

(24/11/2007 7:21:34 AM) Hiện nay, Trung tâm đang xây dựng hệ thống phiên hiệu đơn vị để hỗ trợ các gia đình trong việc giải mã phiên hiện đơn vị. Thông tin Trung tâm cung cấp được tìm kiếm trên sách báo. Để thông tin đư

Ký hiệu MTB có thể là Miền Tây Nam Bộ, xin liên hệ phiên hiệu KB là quân khu 7
Hoặc phòng chính sách Quân đoàn 4:

Địa chỉ : Đường ĐT743 - Khu CN Sóng Thần 1 - huyện Dĩ An - tỉnh  Bình Dương .  

Điện thoại :  069.666041 ( gặp anh Tuấn )

Trung tâm MarinLưu Anh Tuấn | luuatuan@yahoo.com (21:42:30 22-10-2014)

Tôi xin hỏi, bao nhiêu liệt sĩ đã ngã xuống, đến nay đã bao nhiêu năm rồi mà nhà nước chưa giải mã chắc chắn Đơn vị MTB là đơn vị nào sao?

Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)