khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Công Hoành
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Thôn Tây 1- Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh,...
Đơn vị: A6- B2- C3- K6- Quân khu Trị - Thiên
Hy sinh: Đồi Sim - sông Ba Lòng - Huyện Đakrông - Tỉnh Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

Thông tin về Trung đoàn 141

(17/9/2008 9:10:58 AM) Trên giấy báo tử và từ thông tin của một số thân nhân gia đình cung cấp, có Trung đoàn 141 tên gọi là Trung đoàn Ba Vì, có trung đoàn 141 có tên gọi là Trung đoàn Hoài Ân, có trung đoàn 141 thuộc sư 312, c

Trung tâm MARIN xin cung cấp thêm thông tin về Trung đoàn 141 để các gia đình có liệt sĩ thuộc Trung đoàn này  (E141 ) tiện theo dõi.

Theo thông tin chúng tôi có thì chỉ có 1 trung đoàn 141 nhưng do yêu cầu di chuyển, bổ sung quân nên trung đoàn này có quá trình hình thành và phát triển như sau:

Trung đoàn 141 tiền thân là 1 trong 3 trung đoàn thuộc sư đoàn 312 ( sư đoàn 312 còn gọi là sư đoàn Chiến Thắng thành lập trong kháng chiến chống Pháp, nay thuộc quân đoàn 1).

Ngay khi thành lập trực thuộc sư đoàn 312, trung đoàn 141 còn có tên gọi là Trung đoàn Ba Vì.

Trung đoàn 141A thuộc sư 312 năm 1966 vào Nam và đổi phiên hiệu trực thuộc sư đoàn 7 khi sư đoàn 7 thành lập vào tháng 9 năm 1966.

Trung đoàn 141B thuộc sư đoàn 312 tức Trung đoàn Hoài Ân thành lập ngay sau khi Trung đoàn 141A vào Nam. Tháng 1/1968 trung đoàn Hoài Ân (141B) được tăng cường từ Bắc vào quân khu 5. Tháng 7 năm 1970, Trung đoàn Hoài Ân trực thuộc sư đoàn 2. Đến tháng 6/1973 trung đoàn này chuyển từ sư đoàn 2 sang sư đoàn 3.

Như vậy các thân nhân gia đình liệt sĩ cần căn cứ vào thời điểm liệt sĩ hy sinh để biết rõ hồ sơ của liệt sĩ có thể tìm kiếm tại sư đoàn nào.

Thời điểm trước 1966 nếu có phiên hiệu là E 141, F312 hay là Trung đoàn Ba Vì cần liên hệ sư đoàn 312 để tìm hồ sơ của liệt sĩ.

Thời điểm sau năm 1966 nếu có phiệu hiệu là E 141A, F312 hoặc E 141, F7 cần liên hệ cả hai nơi là sư đoàn 312 và sư đoàn 7 để tìm hồ sơ liệt sĩ.

Thời điểm sau năm 1968  nếu có phiên hiệu là E 141B, F312 hoặc có tên là Trung đoàn Hoài Ân, hoặc E 141, F2, hoặc E 141, F3 ( Sư đoàn Sao Vàng) thì cần làm việc 3 nơi:

-          Từ giai đoạn tháng 1 năm 1968 đến tháng 6 năm 1973 làm việc với sư đoàn 2 và sư đoàn 312

-          Từ giai đoạn tháng 6 năm 1973 trở về sau cần làm việc với sư đoàn 3 và sư 312

 

Trung tâm MARIN - tổng hợp và trích đăng theo thông tin của ông Phan Trường SơnÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)