khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Ảnh
Ngày sinh: 1940
Quê quán: Phúc thắng - Kim Anh - Vĩnh phúc...
Đơn vị: Đại đội 10 - Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Liệt sĩ nguyên quán Quảng Trị đã được quy tập tại nghĩa trang Quảng Bình

(8/12/2006 1:13:44 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại các NTLS trong tỉnh Quảng Bình xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

Toàn bộ danh sách đăng tải dưới đây đều có hình ảnh phần mộ.
       QUÊ  QUÁN     NĂM      NĂM  NGHĨA
         HỌ     TÊN             HUYỆN     SINH   HY SINH  TRANG
Trần Châu   Hải Lăng     MT5679
Nguyễn Văn Chu Triêu Trung Triệu Phong 1935 27/07/1973 VaN5062
Lê Khổng Dũng Vĩnh Linh Vĩnh  Quang   8/8/1967 MT5651
Hồ Bá Hiệp   Viĩnh Linh   6/4/1967 MT5529
Hồ Thị Mai         MT5700
Hoàng Văn Mai   Triệu Hải   23/11/1953 MT5360
Trần Thị Mính Vĩnh Long Vĩnh Linh   7/3/1947 MT5689
Lê Văn Ninh Vĩnh Hiền Vĩnh Linh   5/4/1967 MT5840
Đ/C Quy         MT5315
Trương Thị Quy Mai Xá Đo Hà   24/10/1970 MT5456
Nguyễn Trọng Quyên   Hải Lăng   1949 MT5573
Văn Suyền   Vĩnh Linh     MT5929
Lê Thế Tam            ?            ?     MT5796
Trần Thanh         MT5914
Ng Thị Thủy Vĩnh Nam Vĩnh Linh   Aug-70 MT5797
Hoàng Trành   Triệu Phong   29/11/1950 MT5924
Đ/C Xuyên</

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)