khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trần Nghiệp
Ngày sinh: 1948
Quê quán: xã Trai Trang - Huyện Mỹ Văn - Tỉnh Hải...
Đơn vị: 32A- 32B -Trung đoàn pháo binh 178
Hy sinh: Mặt trận phía Nam, chién trường Trị, Thiên, Huế, Mường Loòng (Lào)

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 51)

(14/11/2011 05:24:35 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

981

Nguyễn Trọng Báu

 

 

Xuân Thành

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

5/10/1972

NTLS Bình Long

982

Nguyễn Công Ba

1949

 

Tân Kì

Tứ Kỳ

Hải Hưng

 

5/12/1972

NTLS Bình Long

983

Hoàng Xuân Linh

1949

 

Thanh Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

 

4/29/1972

NTLS Bình Long

984

Ngô Văn Hóa

 

 

Lộc Thắng

Lộc Ninh

Sông Bé

 

4/23/1972

NTLS Bình Long

985

Đặng Danh Na

1938

 

Tân Yên

Ý Yên

Hà Nam Ninh

 

4/23/1972

NTLS Bình Long

986

Phạm Văn Nhứt

1934

 

Tân Khánh

Tân Uyên

Sông Bé

Xã Tân Khai

10/1968

NTLS Bình Long

987

Nguyễn Xuân Năm

1941

 

Cao Đức

Gia Lương

Hà Bắc

 

3/11/1970

NTLS Bình Long

988

Dương Đình Như

1946

 

Gia Động

Thuận Thành

Hà Bắc

 

4/24/1972

NTLS Bình Long

989

Trịnh Xuân Nguyên

1947

 

Minh Vĩnh

Vĩnh Lộc

 

 

4/19/1972

NTLS Bình Long

990

Lê Văn Miên

 

 

Minh Hòa

Bình Long

Sông Bé

 

1/6/1968

NTLS Bình Long

991

Bùi Văn Liên

1945

 

Đông Quan

Bá Thước

Thanh Hóa

 

4/23/1972

NTLS Bình Long

992

Trịnh Văn Lâm

1951

 

Ninh Mỹ

Gia Khánh

Hà Nam Ninh

 

5/2/1971

NTLS Bình Long

993

Nguyễn Trung Việt

1951

 

Đông Kiên

Đông Hỷ

 

 

2/15/1972

NTLS Bình Long

994

Lê Bá Cốc

1945

 

Đông Minh

Đông Sơn

Thanh Hóa

 

4/16/1972

NTLS Bình Long

995

Bùi Ngọc Vấn

 

 

Lộc Tấn

Lộc Ninh

Sông Bé

 

1975

NTLS Bình Long

996

Trần Thế Văn

1950

 

Tân Tiến

Việt Yên

Hà Bắc

 

5/1/1972

NTLS Bình Long

997

Lâm Chăn(suol)

 

 

Chơn Thành

Bình Long

Sông Bé

 

4/6/1972

NTLS Bình Long

998

Ngô Khắc Cốc

 

 

Yên Quý

Yên Định

Thanh Hóa

 

9/9/1970

NTLS Bình Long

999

Nguyễn Thiên chúc

1953

 

Cảnh Thụy

Yên Dũng

Hà Bắc

 

4/24/1972

NTLS Bình Long

1000

Phạm Văn Chăn

1952

 

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Hưng

 

4/19/1972

NTLS Bình Long

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh Bình Phước)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)