khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Huy Lai
Ngày sinh: 15/08/1954
Quê quán: Hà Nội...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 32)

(30/09/2011 07:25:54 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

641

Nguyễn Đức Hạnh

 

 

 

 

Hải Hưng

 

3/30/1975

NTLS Bình Long

642

Trần Đức Hộ

 

 

Nam Hồng

Nam Trực

 

 

5/10/1972

NTLS Bình Long

643

Bùi Minh Hoài

1945

 

Tiên Minh

Yên Lãng

 

 

4/20/1970

NTLS Bình Long

644

Bùi Duy Sỹ

1950

 

Hồ Quang

Tam Nông

 

 

4/14/1972

NTLS Bình Long

645

Ngô Văn Quỳnh

1952

 

 

 

 

 

 

NTLS Bình Long

646

Nguyễn Văn Toàn

1950

 

 

 

Hải Phòng

 

6/2/1973

NTLS Bình Long

647

Bùi Văn Hòa

1954

 

Hoàng Diệu

Đông Hưng

Thái Bình

 

3/13/1975

NTLS Bình Long

648

Nguyễn Văn Dưỡng

1952

 

Khanh Khê

Yên Hưng

Quảng Ninh

 

4/27/1975

NTLS Bình Long

649

Nguyễn Đức Ngạn

1954

 

Đông Hà

Đông Hưng

Thái Bình

 

3/27/1975

NTLS Bình Long

650

Trần Quang Thơ

1954

 

Thống Nhất

Hoàng Hồ

Hải Hưng

 

3/8/1975

NTLS Bình Long

651

Trần Hải Tần

1954

 

Đông Hưng

Đông Quan

Thái Bình

 

3/27/1975

NTLS Bình Long

652

Nguyễn Văn Tế

 

 

 

 

 

 

3/30/1975

NTLS Bình Long

653

Phạm Đình Chi

1945

 

Thọ Sơn

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

4/3/1975

NTLS Bình Long

654

Trương Văn Khai

1948

 

Đông Triều

Vĩnh Khê

Quảng Ninh

 

1/10/1972

NTLS Bình Long

655

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Bình Long

656

Ngô Đức Vương

 

 

Liên Sơn

Tuyên Sơn

Hà Bắc

 

5/12/1972

NTLS Bình Long

657

Nguyễn Duy Hiển

 

 

Hồng Quang

Gia Lộc

Hải Hưng

 

1963

NTLS Bình Long

658

Vũ Quốc Bình

1954

 

Lê Lợi

Quảng Yên

Quảng Ninh

 

3/27/1975

NTLS Bình Long

659

Võ Văn Giả

1956

 

Lương Vinh

Lương Hòa

Quảng Ninh

 

7/13/1975

NTLS Bình Long

660

Nguyễn Văn Ất

1952

 

 

Phú Khương

Tây Ninh

 

12/20/1970

NTLS Bình Long

 

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh Bình Phước)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)