khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Hồng Hải
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa ...
Đơn vị: Trung đoàn 59 - Trị Thiên Huế
Hy sinh: Chiến dịch K8 - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 117 liệt sĩ sư đoàn 304 đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (01))

(2/10/2007 9:36:57 PM) Danh sách do Trung tâm thu thập từ sư đoàn 304. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Marin 0918232405

STT

Họ tên

Nguyên quán

Đơn vị

1

Lê Trọng Vinh

Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

C20,E24

2

Đỗ Xuân Mưu

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

C2,D7,E66

3

Nguyễn Hữu Sợi

Quảng Hương, Quảng Xương, Thanh Hóa

C2,D7,E66

4

Dương Văn Ngà

Quảng Lĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa

C2,D7,E66

5

Nguyễn Hữu Tạo

Quảng Hưng, Quảng Xương, Thanh Hóa

C3,D7,E66

6

Nguyễn Minh Khôi

Quảng Hưng, Quảng Xương, Thanh Hóa

C3,D7,E66

7

Trần Thanh Tiền

Quảng Cư, Quảng Xương, Thanh Hóa

C3,D7,E66

8

Hòang Văn Đức

Hà Lĩnh, Hà Chung

C9,D7,E66

9

Mai Phong Hiền

Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

 

10

Lê Minh Lịch

Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa

 

Trung tâm MarinÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)