khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Văn Đào
Ngày sinh: 1955
Quê quán: Thôn Vân Mạc - xã Tân Trào - huyện Ân T...
Đơn vị: Đại đội 2 - Tiểu đoàn 95 - Thuộc P1
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 14 liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Dốc Bà đắc- Tịnh biên- An Giang

(1/10/2007 9:13:25 PM) Danh sách 14 liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Dốc Bà đắc- Tịnh biên- An Giang. Thông tin do đại tá Nguyễn Văn Luận – số 9, lô B, phố Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, 0904365979 cung cấp.

STT

Họ tên liệt sĩ

Quê quán

Năm hy sinh

1

Nguyễn Văn Chính

Lương sơn-Hà Sơn bình

7-12-1978

2

Nguyễn Xuân Sanh

Thanh Liêm- Hà Sơn Bình.

18-1-1970

3

Phạm Văn Điển

Yên Khánh - Hà Nam Ninh

28-1-1977

4

Phạm Tiến Mừng

Ý Yên - Hà Nam Ninh

29-12-1977

5

Lê Đức Cộng

Hòng Long- Hà Nam Ninh

3-2-1979

6

Nguyễn Văn Liên.

Cẩm Giàng - Hải Hưng

7-6-1978

7

Bùi Ngọc Bích

Việt Trì - Vĩnh Phúc

19-4-1978

8

Hòang Xuân Lộc

Gia Lâm - Hà Nội

20-5-1978

9

Nguyễn Tường Tam

Yên Mô Hà Nam Ninh

15-12-1977

10

Nguyễn Hiền Lương

Hà Đông - Hà Sơn Bình

28-4-1978

11

Lương Văn Phan

Thanh Miện - Hải Hưng

18-12-1978

12

Cấn Văn Trọng

Thạch Thất- Hà Sơn Bình

1-5-1978.

13

Trương Văn Côi.

Thanh miện - Hải Hưng

16-12-1978

14

Vũ Văn Chấc

Gia Lộc-Hải Hưng

Trung tâm MarinÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)