khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Giao
Ngày sinh:
Quê quán: yen hoa huyen yen mo tinh ninh binh Ninh Bình ...
Đơn vị: quang binh quan tri
Hy sinh: quang binh quang tri

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc trung đoàn 16 hy sinh năm 1967

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(13/09/2012 09:55:14 AM)

Tim thân nhân của 04 liệt sĩ hy sinh năm 1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(13/09/2012 08:33:11 AM)

Tìm thân nhân của 22 liệt sĩ thuộc sư đoàn 9 hy sinh ngày 07/09/1969

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(01/09/2012 08:42:32 AM)

Tìm thân nhân của 07 liệt sĩ thuộc D18, F 320 hy sinh ngày 26/07/1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(30/08/2012 15:08:51 PM)

Tìm thân nhân của 07 liệt sĩ thuộc trung đoàn 33 hy sinh ngày 12/2/1968

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(30/08/2012 15:07:07 PM)

Tìm thân nhân của 44 liệt sĩ hy sinh ngày 12/05/1969

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(27/08/2012 21:41:29 PM)

Tìm thân nhân của 04 liệt sĩ thuộc sư đoàn 320 hy sinh ngày 25/05/1968

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(23/08/2012 07:30:59 AM)

Tìm thân nhân của 05 liệt sĩ thuộc binh chủng phòng không không quân hy sinh tháng 7.1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(22/08/2012 07:18:43 AM)

Tìm thân nhân của 04 liệt sĩ hy sinh năm 1971

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(18/08/2012 09:20:38 AM)

Tìm thân nhân của 05 liệt sĩ thuộc trung đoàn 209 hy sinh tháng 3/1969

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(18/08/2012 06:23:14 AM)

Tìm thân nhân của 03 liệt sĩ hy sinh tháng 12/1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(18/08/2012 06:20:10 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 205 hy sinh năm 1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(10/08/2012 06:01:30 AM)

Tìm thân nhân của 07 liệt sĩ hy sinh

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(09/08/2012 09:04:02 AM)

Tìm thân nhân của 08 liệt sĩ hy sinh năm 1972

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(09/08/2012 06:04:03 AM)