khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phan Văn Tải
Ngày sinh:
Quê quán: Xóm 8 x.Đông Lâm H.Tiền Hải T. Thái Bìn...
Đơn vị: giấy báo tử , Bằng TQGC bị cháy 1972
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 06 liệt sĩ hy sinh ngày 9/08/1968 thuộc trung đoàn 2, sư đoàn 3

Hiện nay, Trung tâm đang lưu hồ sơ gốc của 06 liệt sĩ hy sinh ngày 09/08/1968 thuộc đơn vị Trung đoàn 2, sư đoàn 3. Thông tin như sau:
(19/03/2013 09:29:46 AM)

Nhắn tin tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà và Trần Văn Hợp nguyên quán Hà Nội

Tôi là Phạm Văn Thông - BLL trung đoàn 207, xin nhắn tin tìm thân nhân của 02 đồng đội - liệt sĩ, thông tin như sau:
(15/03/2013 21:14:42 PM)

Tìm thân nhân của 02 liệt sĩ thuộc trung đoàn 52 hy sinh năm 1972

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý thông tin về phần mộ của 02 liệt sĩ thuộc D6, E 52 hy sinh ngày 27/05/1972 cần tìm thân nhân để khớp thông tin di chuyển hài cốt liệt sĩ quê hương.
(11/03/2013 11:05:47 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ hy sinh ngày 7/9/1969 thuộc sư đoàn 9

Hiện nay, Trung tâm đang có danh sách các liệt sĩ hy sinh ngày 07/09/1969. Thông tin như sau:
(28/02/2013 11:20:48 AM)

Tìm thân nhân của 10 liệt sĩ hy sinh năm 1968

Hiện nay, 10 liệt sĩ này đã có hồ sơ gốc ghi rõ nơi hy sinh và trường hợp hy sinh cần tìm thân nhân liệt sĩ để phối hợp tổ chức trong công tác quy tập. Xin vui lòng liên hệ: 1. Ông Trần Ngọc Thanh, ĐT: 0982 517 094 2. Trung tâm TVPL&TGPL cho gia đình liệt sĩ, ĐT: 1900571242
(17/01/2013 10:15:18 AM)

Tìm thân nhân của liệt sĩ Đào Quang Mỹ, nguyên quán Nghệ An

Hiện nay Trung tâm đang khớp thông tin trên bia mộ của liệt sĩ Đào Quang Mỹ. Thông tin chi tiết về liệt Đào Quang Mỹ như sau:
(24/12/2012 14:52:41 PM)

Tìm thân nhân liệt sĩ Lê Quý Nghi ( Hải Phòng)

Hiện nay Trung tâm đang khớp thông tin về phần mộ của liệt sĩ Lê Quý Nghi, nguyên quán Hải Phòng.
(24/12/2012 14:10:48 PM)

Tìm thân nhân của liệt sĩ Tô Châu

Hiện nay Trung tâm đang quản lý thông tin về phần mộ của liệt sĩ Tô Châu, nguyên quán xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hy sinh ngày 17/05/1953. Thông tin chi tiết trên bia mộ như sau:
(18/12/2012 10:15:43 AM)

Cung cấp danh sách 41 liệt sĩ nguyên quán xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(03/10/2012 06:14:13 AM)

Cung cấp danh sách 48 liệt sĩ nguyên quán xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(29/09/2012 11:04:43 AM)

Cung cấp danh sách 40 liệt sĩ nguyên quán xả Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội

Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242
(29/09/2012 08:50:48 AM)

Cung cấp thông tin về phần mộ của 07 liệt sĩ hy sinh tại Tây Nguyên thuộc F 320 và E 28

07 liệt sĩ này hiện đã được quy tập. Tuy nhiên trên bia mộ còn thiếu thông tin nên Trung tâm cần liên hệ với các gia đình để khớp nối thông tin. Ai là thân nhân của 07 liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ Trung tâm MARIN vào sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hoặc qua số máy 1900571242.
(25/09/2012 22:10:10 PM)

Tìm thân nhân của liệt sĩ Đặng Quang Vinh, quê Khoái Châu, Hưng Yên

Hiện nay Trung tâm có thông tin về phần mộ của liệt sĩ Đặng Quang Vinh, quê Khoái Châu, Hưng Yên. Tuy nhiên phần bia mộ còn thiếu thông tin nên cần thân nhân liệt sĩ cung cấp và khớp nối
(24/09/2012 11:24:34 AM)

Tìm thân nhân của liệt sĩ Vũ Công Đủ quê Quảng Ninh

Hiện nay Trung tâm đang có thông tin về liệt sĩ Vũ Công Đủ cần tìm thân nhân của liệt sĩ Vũ Công Đủ để khớp nối thông tin trả lại tên cho liệt sĩ.
(24/09/2012 11:06:42 AM)