khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Phú Quốc
Ngày sinh: 1947
Quê quán: xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. xã ...
Đơn vị: Đại đội 7, Tiểu đoàn 9-KT
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >