khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Văn Vượng
Ngày sinh: 1954
Quê quán: mai trung, hiệp hòa, bắc giang ...
Đơn vị: tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 1,tiểu đoàn 1, trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 3.
Hy sinh: kom tum

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >