khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Diễn
Ngày sinh: 1949
Quê quán: thôn lại xá, xã hiển khánh, huyện vụ...
Đơn vị: trung đội phó. sư 308
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >