khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Sơn Hải
Ngày sinh: 1947
Quê quán: xã Xuân Châu - huyện Xuân Trường - tỉn...
Đơn vị: Tiểu đoàn 24 KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >