khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đào Quang Huy
Ngày sinh: 1942
Quê quán: xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà ...
Đơn vị: C2, D7, E16,(KB) Công trường 9 (Sư đoàn 9, quân đoàn 4)
Hy sinh: mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 183 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định ( trang 9 và hết)

(15/02/2011 14:02:29 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tín và các NTLS trong tỉnh Bình Định xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

NTLS

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

161

Nguyễn Văn Vân

1930

 

 

Tín Nghĩa

Thanh Hóa

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

162

Lê Đình Yên

1949

 

 

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

163

Nguyễn Văn Mạnh

1924

 

 

Quãng Điền

Thừa Thiên Huế

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

164

Lê Kim Anh

 

 

 

Kim Anh

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

165

Ngô Dương Chức

 

 

 

Kim Anh

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

166

Diệp

 

 

 

Kim Sơn

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

167

Ngô Xuân Học

1947

 

 

Yên Lạc

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

168

Nguyễn Văn Lẩm

 

 

 

Bình Xuyên

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

169

Nguyễn Văn Quốc

 

 

 

Kim Anh

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

170

Ngô Văn Sở

 

 

 

Lộc Thi

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

171

Ngô Văn Sở

 

 

 

Diệp Thành

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

172

Vũ Văn Sự

1950

 

 

 

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

173

Trần Văn Thọ

 

 

 

Kim Anh

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

174

Phạm Văn Bùi

1950

 

 

Lộc Thành

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

175

Nguyễn Văn Tỵ

1953

 

 

Kim Anh

Vĩnh Phú

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

176

Nguyễn Văn Đàn

 

 

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

177

Dương Văn Khắc

 

 

 

Đa Phú

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

178

Dương Văn Kích

 

 

 

Đa Phú

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

179

Đặng Văn Kim

1949

 

 

Yên Lạc

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

180

Nguyễn Văn Làm

 

 

 

Phú Yên

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

181

Nguyễn Đình Phúc

 

 

 

Bắc Phú

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

182

Nguyễn Tô Phúc

 

 

 

Đa Phúc

Vĩnh Phúc

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

183

Nguyễn Văn Nhót

 

 

 

Yên Bảo

Yên Bái

 

 

 

Ân Tín

Hoài Ân

Bình Định

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)